לתרומות לחץ כאן

התברר שהייתה רמאות בשומת הקרקע

שאלה:

בוצע חתימה על עיסקה עם יזמים שהציגו תמחור של מגרשים עפ"י שמאות שהם ביצעו. חתימה בוצעה עפ"י אמון שנתינה ליזמים.
מסתבר שהיזמים השפיעו על שמאות כדי להוזיל את החלקות שלהם.
נוכל להוכיח זאת ע"י שמאויות שביצע אותו שמאי וחוו"ד נוספת. הפערים מגיעים לפעמים לפי 2.
חלוקת אחוז השתתפות בעיסקה מתבצעת ע"י אחוז שקבע השמאי.
האם ניתן לתבוע את היזמים ולבקש שמאות חוזרת ?
בברכה

תשובה:

שלום וברכה,

למרות שאין אונאה בקרקעות ואם מכרו קרקע יותר מכדי שווין לא יוכל לדרוש ביטול מקח, אם המכירה נערכה לפי שמאות ושיקרו בשמאות או שאירע טעות בשומת הקרקע המקח בטל, ואפילו אם היה טעות בכל שהוא המקח בטל ויכול לדרוש שמאות חוזרת.

בהצלחה.

מקורות:

בשו"ע חו"מ סימן רכז סעיף כה מבואר שאם קבעו את המקח על פי שומת לוי והתברר שלוי טעה, יש דין אונאה. ודייק הנתיבות שהכוונה שדווקא טעות של שתות, אבל פחות משתות אין דין אונאה. ולפ"ז בקרקע לא יהיה דין אונאה גם ביותר משתות כיון שאין אונאה לקרקעות. והקשה הנתיבות שבסימן קו מדויק שאם מכר קרקע לפי השומא של השמאים ויהיה ניתן לברר שטעו השמאים, שהמקח בטל ומשמע שגם טעות של כ"ש בטל המקח. תירץ הנתיבות שאם ביקש שומת בקיאים והתברר שטעו, הרי שאינם בקיאים ובטל אפילו בכל שהוא ואפילו בקרקע. אבל אם ביקש שומא סתם יש לזה דין אונאה רגיל. עוד תירץ הנתיבות שאם שמו לפני הקניין יש לזה דין אונאה רגיל, אבל אם בשעת המקח מכרו לפי השומא, אם התברר שהייתה טעות במקח המקח בטל בכל שהוא, וגם בקרקע בטל המקח.

נמצא שאם הייתה רמאות בשומא של הקרקע, לפי שני התירוצים של הנתיבות בטל המקח אפילו בטעות קטנה ואפילו בקרקע. לפי תירוץ א של הנתיבות שהתברר שלא הייתה שומת בקיאים אלא רמאות. ולתירוץ ב כיון שהמכירה נעשתה לפי שומא ולא הייתה שומא כלל המקח בטל. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל