תרומות – לחץ כאן

לבבות עוף שלא נמלחו שלושה ימים אחרי השחיטה

שאלה:

לבבות שעבר עליהם 3 ימים האם ניתן למלוח אותם ולבשל או רק צליה?
לספרדים

תשובה:

באופן עקרוני ברור שאם עברו שלושה ימים לא ניתן למלוח אלא רק לצלות, הנדון הוא מה הדין כאשר זה שהה באותם שלושה ימים בהקפאה ולא בקירור, ובזה נחלקו הדעות:

פוסקים רבים מחמירים בזה, שו"ת מנחת יעקב סי' יד והובא בבאר היטב סי' סט ס"ק ח, שיש לאסור ממה נפשך, אם הקרח נחשב מים, הרי הוא היה כבוש במים 24 שעות ובולע דם ונאסר, ואם אינו כמים אם כן זה שלוש יממות. אמנם בערוך השולחן שם סעי' עט מיקל בזה, וכן דעת השרידי אש ח"ב סי' יד, וביביע אומר ח"ב יו"ד סי' ד אך בשולחן הלוי ח"א פרק יח כתב שאף שיש לצדד להקל, המדקדקים מושכים ידיהם מבשר כזה, ואינו מהודר. וראה שו"ת אגרות משה ח"א יו"ד סי' כז שהחמיר בזה משום שהדם מתקשה ומתייבש בתוכו. למקילים הדין כך גם בלב, אבל אין לסמוך להקל בזה אלא בשעת הדחק.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל