פדיון כפרות עכשיו

לפני עיוור – תוכנה לקריאה בקפה

שאלה:

המתכנת התבקש לכתוב תוכנה המסייעת לניחוש. מדובר על הקריאה במשקעי קפה למטרת ניחוש העתיד. הלקוח מצלם את משקעי הקפה abatru בכוס ובעזרת התוכנה המדוברת שולח אותה ל"מומחה", שמפענח את התמונה ושולח את התחזית. רוב הלקוחות – גוים, שלגביהם לא ברור, אם מצווים על ניחוש, אך המיעוט – יהודים. האם מותר לכתוב תוכנה כזו?

תשובה:

לכאורה, קריאה בקפה אף שהיא איסור גמור לישראל כיון שיש כאן שימוש בכח הדמיון כדי לנבא עתיד, כפי שיבואר במקורות, אין זה עבודה זרה ומסתבר שאין בזה איסור לגוי, ממילא מותר לעשות זאת, ככל דבר שאינו מיועד במהותו לאיסור, ויהודי מזדמן שיחליט להשתמש עושה זאת על דעת עצמו.

מקורות:

ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה לא

והמצוה הל"א היא שהזהירנו מקסום. כלומר שיניע כח הדמיון במין מן ההנעה. כי אלו בעלי הכחות כולם המגידים מה שיתחדש קודם היותו אמנם יתאמת להם זה בהיות כח הדמיון מהם חזק ודבריהם מתקיימים ברוב ולכן ישערו במה שיהיה. ויהיה להם יתרון זה על זה בזה כיתרון מעלת אישי האנשים קצתם על קצתם בכל כח מכחות הנפש. ואי אפשר לאחד מאלו בעלי הכחות הדמיוניות מבלתי שיעשה מעשה ופעולה אחת מהפעולות יניע בה כחו ויוציא לאור פעולתו. והנה מהם מי שיכה במטה אשר בידו בארץ הכאות תכופות ויצעק צעקות משונות ויעזוב מחשבתו ויביט לארץ זמן ארוך עד שימצאהו כמו עניני חולי הנופל ויספר מה שעתיד להיות. וכבר ראיתי זה פעמים בסוף המערב.

ומהם מי שישטח החול ויעמיד בו תמונות. וזה הרבה מפורסם במערב. ומהם מי שישליך אבנים דקים ביריעה מעור ויאריך לעיין אותם ואחר כך יספר דברים. וזה ידוע ומפורסם בכל מקום שהלכתי בו. ומהם מי שישליך אזור עור ארוך בארץ ויסתכל בו ויודיע הנסתרות. והכוונה בזה כלו להניע את הכח המתהוה בו, לא שאותו הפועל בעצמותו יעשה דבר או יורה על דבר. ובזה טעו ההמון כי הם בעבור שיצדקו להם קצת אותם הספורים יחשבו שאלו הפעולות יורו על מה שיהיה. והגיע בהם הענין בזה הטעות עד שחשבו כי קצת אותן הפעולות סבת היות מה שיהיה כמו שיחשבו בעלי משפטי הכוכבים. כי דיני הכוכבים אמנם הם מזה היחס כלומר שהם מין מהנעת הכח ולעורר אותו. ולכן לא ישתוו שני בני אדם באמתת הודעת הנסתר ואם השתוו בידיעה במשפט.

וכל מי שיעשה אחת מאלו הפעולות וזולתן ממה שילך בדרכן יקרא קוסם. אמרו יתעלה (שופטי' יח) לא ימצא בך וכו' קוסם קסמים. ולשון ספרי אי זהו קוסם זה האוחז מקלו בידו ואומר אם אלך או אם לא אלך. ומזה המין מן ההנעה המפורסם באותו הזמן יאמר הנביא (הושע ד) עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו. והעובר על לאו זה ויעשה מאחת מאלו הפעולות חייב מלקות. כלומר מי שיהיה קוסם ויגיד לבני אדם בפועל שיפעל אותו. לא מי שישאל לקוסם. אבל השאלה לקוסם מגונה מאד. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במקומות מגמר סנהדרין (סה א) ותוספת שבת (פ"ז – ח) וספרי: 

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. נו, אני הייתי אוסר מטעם אחר לגמרי. פשוט מאד, הרי ברור שזה שטויות (למרות שידוע לי שהשטות הזו עתיקה וקיימת כבר למעלה ממאה שנה), ממילא אותו אדם פשוט מנצל את תמימותם של האנשים. איסור ניחוש אין בזה. מאידך, לא נורא אם אחד שמאמין בשטויות כאלה "יפול בפח" מדי פעם…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל