מתנות לאביונים – לחץ כאן

תיקון לגזל דרבים

שאלה:

ידוע הדין דמי שגזל ואינו יודע ממי גזל תיקונו הוא שיעשה צרכי רבים כמובא בגמ' ביצה (כט.). הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל כתב חידוש גדול בספרו אור לציון (חכמה ומוסר שער המצוות מאמר ד' עמ' רטז) וז"ל: 'ואגב נכתוב הערה בענין זה, הכסף שלוקחים מאיתנו הממשלה, אם כבר חייבים לשלם אותו לפחות נכוון שיהיה לצדקה, שהרי הממשלה דרכה לחלק כסף לאנשים, ויתכן שימצאו בתוכם אנשים נזקקים באמת, וכן יכוין שמא גזל את הרבים וכדומה, ואמרו רבותינו ז"ל גזל ואינו יודע למי גזל יעשה בהם צרכי רבים, ובכסף הזה הנלקח על ידי הממשלה נעשים בהם צרכי רבים כבישים תאורה וכדומה שכולם נהנים מזה וכיון שעל ידי כספו נעשים צרכי רבים, נמצא שכיפר הזה עוון גזל !
אמנם מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א (אל תדיחנו עמ' רסא) חולק על זה, והשיב דלא שייך לעשות בזה תיקון על גזל דרבים.
מה נראה לכבודו המחלוקת בניהם ?

תשובה:

שלום וברכה,

אולי אפשר ליישב שאין מחלוקת שדברי הגרב"צ נאמרו במקרה שלא ידוע לו על גזילה וודאית, אלא אולי עבר באיסור גזל, שבמקרה כזה יכוון שהתשלום יגיע לנגזל ויתכפר לו בדיעבד. אבל אם יודע בבירור שגזל ולא יודע למי גזל וחייב לעשות צורכי רבים מודה הגרב"צ לגרח"ק שלא מועיל צורכי רבים מתשלום ארנונה, וצריך לשלם תשלום מיוחד כדי להוציא גזילה מידו. ורק בספק שאין לו חיוב להוציא גזלה מידו יכוון שישולם הכסף לאנשים שאולי גזל מהם. ולכן דברי הגרב"צ הובאו בספר מוסר ולא בספר הלכה. ודברי הגרח"ק דיבר על הלכה של חיוב צורכי רבים.

בהצלחה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל