לתרומות לחץ כאן

שבירת מקרר בהובלה

שאלה:

חברת הובלות שהובילה מקרר ונשבר המקרר האם חייבת לשלם?

תשובה:

שלום וברכה,

אם שבירת המקרר אירע תוך כדי רשלנות בצורת ההובלה דינו כפשיעה וחייבים לשלם. אם לא הייתה רשלנות אלא שנתקל הסבל בגופו או עם המקרר, וניזוק המקרר פטורים מתשלום. ונחלקו הפוסקים במקרה שהפועל פטור מתשלום הנזק האם חייב הבעה"ב לשלם שכר לפועל, והכרעת הפוסקים שאין חובת תשלומים עבור ההובלה.

בגמרא מובא שמדת חסידות לא לגבות תשלום מהפועל אפילו אם שברו בפשיעה ויתר על כן אם הפועל עני שייתן לו את שכרו. ורק אם שבר בידיים יגבה ממנו תשלום.

אם יש לחברה חברת ביטוח שמבטחת את הלקוחות על כל הנזקים יכולים לדרוש תשלום מהביטוח בכל מקרה שניזוק וגם משום מדת חסידות אין להחמיר. 

בהצלחה.

מקורות:

חכמים תיקנו שפועל שמוביל דבר כבד דינו כשומר חנם וחייב בפשיעה ופטור מנזק כעין גנבה ואבדה, למרות שכל פועל שמקבל שכר דינו כש"ש. ולכן אם התרשל הסבל ושבר את המקרר דינו כפשיעה וחייב לשלם. ואם לא התרשל דינו כגו"א ופטור מתשלום. – שו"ע חו"מ סימן דש סעיף א. לדעת הסמ"ע במקרה שאינו חייב לשלם חייב המעביד לשלם לו שכר. והט"ז חולק שתיקנו שפטור מלשלם אבל לא תקנו שייטול שכרו. והערוך השלחן [שם סעיף א] הכריע כט"ז שכיון שדינו כשומר חנם לא מגיע לו שכר כדין שומר חנם.

הגמרא בבא מציעא דף פג, א מספרת: רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא. שקל לגלימייהו, אתו אמרו לרב. אמר ליה: הב להו גלימייהו. – אמר ליה: דינא הכי? – אמר ליה: אין, למען תלך בדרך טובים. יהיב להו גלימייהו. אמרו ליה: עניי אנן, וטרחינן כולה יומא, וכפינן, ולית לן מידי. אמר ליה: זיל הב אגרייהו. – אמר ליה: דינא הכי? – אמר ליה: אין, וארחות צדיקים תשמר. 

בערוך השלחן הביא את דברי הגמרא שמדת חסידות להתנהג כך.

כאשר יש ביטוח צד ג' לחברת הובלה חייבים לשתף את הפוליסה שלהם כדי לשלם את הנזק – גם אם לפי הלכה אין עליהם חובת תשלומים, מאחר ונשכרו למלאכה ע"ד כן נשכרו שאם יזיקו יחייבו את הפוליסה שלהם לפצות את הניזק, ויש בזה אריכות דברים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל