מתנות לאביונים – לחץ כאן

אכילת תולעים מדין אי אפשר ולא קא מכוון

שאלה:

בתוספות בפסחים מבואר שאי אפשר ולא קא מכוון שמותר היינו אי אפשר אלא ע"י טורח גדול. א"כ מדוע מי שאוכל פרי שמאד קשה לבודקו מתולעים לא יהיה מותר מדין "אי אפשר ולא קא מכוון" וגם אם במקום שפס"ר לא ברור שמותר. אך הרבה פעמים אינו פס"ר שיאכל תולעים.

תשובה:

שלום וברכה

בתוס' שם [כה ב] מבואר שהנושא הוא בגלל שבלאו הכי מדובר במלאכה דרבנן כיון שהיא נעשית בשינוי, ובאופן כזה שאי אפשר אלא על ידי טורח גדול, לא החמירו חכמים. אבל אכילת שרצים הרי יש בה כמה לאוין דאורייתא.

Join the Conversation

4 Comments

  1. במחילה מה שכתבו הרבנים לא מצאתי לו כלל מקור.
    אדרבה החפץ חיים בכמה מקומות דן להתיר שמיעת לשה"ר מדין א"א וקא מכוון למרות שזה דאורייתא. הח"ח גם שואל על ראית מראות אסורים שיותר מדין אי אפשר וקא מכוון למרות שזה דאורייתא. הגמרא מדברת על איסור ריח של עבודה זרה. וכן על דיני מעילה מדאורייתא. למיטב ידיעתי מכל השו"ט שם במפרשים ברור להם שזה לאו דווקא בדרבנן.

  2. בכל מקרה יש עדיין הבדל, שם מדובר שאדם נאלץ לעבור במקום מסויים שאי אפשר להמנע בו מהריח, כאן, מי בעצם ביקש ממך לאכול דוקא את הירק הנגוע, חסר מה לאכול?

  3. גם שם לא מדובר שהולך דווקא לצורך הכרחי. יתכן שכל מטרתו רק להליכה לצורך דברי רשות שיכול להמנע מהם, לא מצאנו שם שום הגבלה. ואעפ"כ התירו.
    [יותר מזה הפליג שם המהר"ם חלוואה, והתיר גם באופן שאין טורח גדול ללכת בדרך ההיתר. אלא רק טורח קל]

    [כבר כתבתי התגובה ומשום מה נשמטה]

  4. כנראה באכילה זה נחשב יותר ישיר, כחלק מדיני מאכלות אסורות נקבע שחייבים לדעת שהאוכל כשר, שם האיסור בא באופן אגבי, אינני יודע.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל