תרומות – לחץ כאן

תנאי בהדלקת נרות שבת

שאלה:

האם מותר לנסוע אחר הדלקת נרות לפני הזמן בהתניה מראש שמקבלים
את השבת רק לאחר שיצאו מהמכונית יש לציין שמדובר שההגעה היא כמובן
לפני הזמן

תשובה:

שלום רב

המהודר ביותר הוא שאשה מקבלת שבת בהדלקה ואז היא לא נוסעת ברכב וכו'. אבל כאשר יש בכך צורך, היא יכולה להתנות לפני ההדלקה שהיא לא מקבלת שבת בהדלקה זו, ואז היא יכולה לנסוע ברכב לישיבה. כך מבואר ברמ"א בסי' רסג סעי' י ובמשנה ברורה שם ס"ק מד. עדיף שלא האשה תנהג אלא רק תיסע ברכב שמישהו אחר נוהג בו, וכמו כן שלא תדלק נורה כשהיא פותחת את דלת הרכב. כיון שיש מחלוקת האם מועיל תנאי זה.

כמו כן, באופן זה תדליק בזמן המיועד לכך הוא כמה דקות קודם, עד 10 דק', כי אחרת לא ניכר שזה לכבוד שבת, מאחר שלא קיבלה שבת בהדלקה. ממילא הפתרון הזה מועיל רק לנסיעה מאוד קצרה… כי המשנה ברורה מעיר שאין לחלל את השבת אחר 20 דק' שלפני השקיעה, כדי לחוש לשיטת היראים שזמן בין השמשות הוא לפני השקיעה ועוד תוספת שבת כמה דקות.

Join the Conversation

4 Comments

 1. יברנו על כך כבר בעבר, ולדעתי כיון שהיום נשים מתכוונות לקבל שבת בהדלקה אין הבדל בזה בין בני אשכנז לספרד, כל ההבדל יהיה, שאותן מבנות ספרד שנוהגות כהגר"ע יוסף לברך לפני ההדלקה, כנגד מה שהיה מקבל אצל בנות ספרד במקומות רבים בחו"ל, אזי קבלת שבת אצלם תהיה אחר גמר ההדלקה ולא בברכה.

 2. אכן דיברנו על כך בעבר, אני מאוד מכבד את דעת כבודו, אלא שעולם ההלכה מורה אחרת.
  הרב אופיר מלכה בספרו "הליכות שבת" א' עמוד ה' מחלק באופן חד משמעי כך: .."ובנות אשכנז מקבלות שבת בהדלקה אא"כ עשתה תנאי אפילו בלב, ואין להתנות כי אם לצורך (סימן רס"ג ס"י ברמ"א ומשנ"ב שם ס"ק מ"ד). ואף בנות ספרד ראוי שתקבלנה שבת בהדלקה…"

  והנה היום התקשרתי לבית הדין של הגה"ר ניסים קרליץ זצ"ל ונאמר לי שם ע"י מורה הוראה שבנות ספרד הולכות אחר המנהג בבית אביהן, ואם לא נהגו לקבל שבת בהדלקה (כדעת הגאון הרב עובדיה זצ"ל שכאמור אי אפשר להתעלם שהיום בדורנו הרוב המכריע והבולט מבני ספרד הולכים לפי פסיקותיו) אזי אינן מקבלות ואפילו אם לא התנו אפילו פעם אחת בחייהן תנאי!

  והנה לא הסתפקתי בכך ושוחחתי עם רב מו"צ מבני אשכנז ידוע ומוכר היטב באזורי, ואותו מו"צ יושב אחת לשבוע בבית ההוראה של הרה"ג שמואל אליעזר שטרן ואף בקשר הדוק עם הגה"ר אשר וייס מירושלים, ואמר לי אותו המו"צ בפירוש שאם היו שואלים אותו האם בנות ספרד מקבלות שבת אחר ההדלקה, היה מורה כדעת השו"ע – שלא מקבלות שבת, אבל ראוי שתקבל. וטוב שתעשה תנאי פעם בשנה, אלא אם היא רגילה להתנהג לפי פסיקת הבן איש חי.

  קשה לי להאמין שכבודו יתעקש עדין, אבל אני מכבד מאוד את פסיקותכם, והשמע ישמע והחדל יחדל.

 3. אני מסכים עם כל מה שאמרת לדינא, שבנות ספרד שנוהגות שלא לקבל שבת בהדלקה אינן צריכות תנאי, זה גם ברור מתוך תשובתי, אני רק מתווכח איתך עם העובדות ולדעתי אתה מוזמן לעשות "סקר נשים" בענין זה… ולבדוק האם אכן נשים לא מקבלות שבת בהדלקה… לפי דעתי רוב הנשים הספרדיות שתשאל אותן יגידו לך ברור שבהדלקת נרות הן מקבלות שבת ונמנעות אחר כך מכל מלאכה. לכן אין לי כל בעיה עם כך שתלמד אשה שהיא לא צריכה לקבל שבת בהדלקה ואז זה בסדר גמור, אבל כל עוד זה לא נעשה וכך דרכה, ברור שאסור לה לחלל שבת אחר כך, תדבר שוב עם אותם רבנים, שאל אותם על עובדות אלו, ואדרבה אשמח לשמוע.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל