לתרומות לחץ כאן

חומרת בשר בחלב וחמץ

שאלה:

יש לעיין, מדוע חמץ שחמור הוא יותר מבשר בחלב שהרי כל השנה הוא מותר באכילה ויש חשש גדול שמא יבוא לאוכלו, זה רק גזירת חכמים כמבואר בתוס' (ריש מסכת פסחים) שצריך לבדוק ולבער מהעולם (והיינו שההרחקה גדולה) ואילו בשר בחלב שהוא יותר קל כיון שסו"ס איסורו נוהג איסור עולם, ודוקא בו מצינו שהתורה בעצמה ראתה צורך לאסור בישול בשר בחלב.

תשובה:

לא הבנתי את השאלה. בישול בשר בחלב הוא דבר שאסור בעצמותו, לא בתור הרחקה…

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. בכסף משנה (פ"ט מהלכות טומאת מת הלכה ב) מבואר להדיא שהטעם מדוע התורה אסרה את הבישול בבשר בחלב, מה שלא מצינו בשאר מאכלות אסורות, מפני ששאר איסורים כנבלה וטריפה בלא"ה נבדל מהם, לא כן באיסור בשר בחלב שהבשר לבדו הוא מאכל היתר, והחלב לבדו הוא מאכל היתר, אלא שחידשה תורה שהצטרף שניהם יחד נאסרו באכילה, חששה התורה שמא האדם לא יזהר כ"כ, ובשעת הבישול יטעה ויטעם מהתבשיל, לכך אסרה התורה אף את התבשיל…
    ומבואר להדיא שהאיסור הוא בתור הרחקה ?
    ולפי דבריו, אני שואל את השאלה הנ"ל ?
    תודה

  2. שאלתי מדוע התורה בעצמה לא הצריכה לבדוק את החמץ ולבערו מן העולם ? למה רק לגבי בשר בחלב התורה חששה שמא יטעה ע"י הבישול ויאכל בשר בחלב, הרי חמץ חמור יותר, ודוקא בחמץ רק רק גזירה דרבנן ?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל