מתנות לאביונים – לחץ כאן

שינה על הגב או על הבטן

שאלה:

שלום כבוד הרבנים

שמעתי שאסור לישון על הגב או על הבטן זה נכון ואם כן איפה זה כתוב

תודה

תשובה:

אסור לשכב על הגב שמא יבוא לידי קישוי, [וי”א שאיסור זה שייך גם כששוכב עם פניו כלפי הקרקע דהיינו על בטנו, וכן ראוי להחמיר], ודבר זה אסור רק לגברים,יש מחלוקת אם השכיבה אפרקדן אסורה רק כשיש חשש שירדם כך או גם כשאינו נרדם, בשו”ת שלמת חיים סי’ רכא התיר וכן הורה הגרי”ש אלישיב, אולם החזון איש אסר כמובא בשונה הלכות סי’ רלט.

מקורות:

האיסור לשכב פרקדן, מבואר בשו”ע אהע”ז סי’ כג ס”ג, ולענין שכיבה על בטנו ופניו כלפי הקרקע, ראה תוס’ נדה יד, א ותוס’ פסחים קח, א שכ”ד הערוך והמפרש, וכ”ד הרשב”א בברכות יג, א, וכ”נ דעת הרמב”ם איסו”ב פכ”א הי”ט למדייק, וכ”כ החת”ס נדה בשיטת הרמב”ם, וכ”ד לענין איסור פרקדן לגבי קריאת שמע, ע”ש הל’ קר”ש פ”ב ה”ב ובב”י או”ח סי’ סג. ולגבי אם האיסור דווקא בשכיבה לצורך שינה או אפי’ שכיבה בעלמא, ראה בשו”ת משנה הלכות חט”ו סי’ צו מש”כ הוא ובעל האז נדברו בזה.

מקורות:

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל