לתרומות לחץ כאן

גר או בן הנכרי בחלוקת הארץ

שאלה:

שלום,
מה הוא דין גר ודין מי שאביו אינו יהודי לענין חלוקת ארץ ישראל (לפי השבטים)?
תודה רבה

תשובה:

הגר אין לו חלק בארץ, הדבר נוגע לכמה נדונים הלכתיים, אני מעתיק לך מתוך הספר משנת הגר של הגאון רבי משה קליין שליט"א שהיה בעריכתי לפני שנים רבות.

הגר מפריש מעשרותיו ואינו מתוודה, מפני שאין לו חלק בארץ, ואינו יכול לומר: "ואת האדמה אשר נתת לנו"[1].

 [1] רמב"ם (הל' מעשר שני פי"א הל' יז). ובאחרונים הקשו, שדברי הרמב"ם אלו סותרים לדבריו בהל' ביכורים הנ"ל, וראה בזה בהרחבה בעיונים סי' פו.  

בברכת המזון יאמר הגר "על שהנחלת לאבותינו"[1].

 [1] שו"ע (סי' קצט סעי' ד). ובבאור הדברים ראה לעיל בהערה. ואף שהגרים לא נחלו חלק בארץ, מ"מ לא גרע דינם מן הנשים דלא נטלו חלק בארץ ואפי' הכי מברכות כאנשים. אכן, יעויין בשו"ע (או"ח סי' קפו) דכתב: "נשים חייבות בברכת המזון, וספק הוא אם הן חייבות מדאורייתא ומוציאות את האנשים, או אם אינן חייבות אלא מדרבנן ואינן מוציאות אלא למי שאין חיובו אלא מדרבנן".

וביסוד ספקו פי' שם המג"א, דהטעם לפטור נשים מברהמ"ז הוא משום שלא נטלו חלק בירושת הארץ, ולפי זה גם בגרים שייך ספק זה. וכן נראה מדברי המאירי בברכות (כ ע"ב), ומדברי ר"ת והרמב"ן בבבא בתרא (פא ע"א), וראה מש"כ בזה עוד במנחת חינוך (מצוה תל), ובשו"ת שבות יעקב (ח"ג סי' טו).

הצטרף לדיון

8 תגובות

  1. תודה. מדובר במקרה שאביו של ראובן נכרי אבל סבא של ראובן מצד אם אכן יהודי וגם אבא של סבא שלו יהודי, האם חלק בארץ של סבא לא שייך לראובן הזה "רק" בגלל שאבא של ראובן נכרי?

  2. אם יש לו בנים לאותו הסבא הנחלה עוברת אליהם ולא לבת שהרי בת לא יורשת, אבל אם יש לו רק בת והוא בנה – ודאי הנחלה שלו. זה הסיפור של בנות צלפחד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל