תרומות – לחץ כאן

השכרה לגוי / יהודי לשנת שמיטה

שאלה:

שלום רב
במושבים יש חלקה א ליד ביתי, והיא מושכרת לגידול שחת מאכל לבהמה,
וכן יש חלקה ב דהיינו שותפות כללית של כל חברי המושב בשטח אדמה גדול.
כיצד עליי לנהוג לקראת שנת השמיטה.
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

השכרה לגוי כאשר באמת זה שייך לגוי וכל הרווחים של הגוי אין כל בעיה. כל הבעיה במכירת קרקעות בשביעית היא שזה נעשה באופן פיקטיבי ובעצם כל הרווח ליהודי…

לגבי השכרה ליהודי או שותפות בקרקע עם אנשים שלא שומרים שמיטה:

לגבי החלקה שלך הפרטית אין מה לדבר, שאסור לך להשכירה בשביעית למי שאינו שומר את מצוות השמיטה. לגבי החלקה הכללית, כיון שיש לך בה חלק, יש לנסות לשכנע את חברי המושב בדרכי נועם לשמור שמיטה, אם הם מסרבים, מצדדים כמה מפוסקי זמנינו שעליך להפקיר את החלקה לשנה זו בפני שלושה אנשים, כדי שלא תעשה מלאכה אסורה בחלקתך. במידה והשטח רשום גם על שם אשתך, גם היא חייבת להפקיר את חלקה.

מקורות:

ראה שו"ע או"ח סי' רמו סעי' ג לגבי המשכיר בהמה לגוי ולא בחזירה לו עד שבת שחייב להפקירה משום שביתת בהמתו, וראה שו"ת מנחת שלמה סי' נא אות ג שמסתפק בזה לגבי שביעית, שכן בבהמה יועיל הדבר לתקן את האיסור, ואילו כאן האיסור יעשה אבל לא על ידו אלא על ידי מישהו אחר, ומכל מקום נראה שם שנוקט להלכה שיש להפקיר, וכך הורה גם הגרי"ש אלישיב. במידה ונעשות שם רק מלאכות דרבנן יש שהקלו שאינו חייב להפקיר אבל אני מניח שלא כך אצלכם. 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל