תרומות – לחץ כאן

לשון הרע על חילונים / תינוקות שנשבו

שאלה:

שלום לרבנים החשובים!

האם מותר לדבר לשון הרע על מינים ואפיקורסים שהם ממש בבחינת 'תינוקות שנשבו' כפי שנראה אצל מקצת בני עמנו ישיבם ה' בתשובה שטמועים עמוק עמוק בטומאה

תשובה:

מותר לדבר לשה”ר על מחלל שבת בפרהסיא וכן על כל מי שיצא מכלל “עמיתך” ואין מידת חסידות להימנע מזה.

כל זה אמור במי שגידלו אותו על פי התורה והוא ר”ל פרק עול מצוות, אבל מי שגדל עם חינוך חילוני נחלקו הפוסקים האם דינו כמומר או נחשב אנוס ודינו כישראל.

הח”ח בכמה מקומות הדגיש שמי שיצא מכלל עמיתך אין עליו איסור לשה”ר ואדרבה מצוה לגנותו, (הל’ לשה”ר כלל ח’ סעיף ה’, בסוף כלל ט’ הלכות רכילות).

ולענין מחללי שבת בזמנינו בארץ ישראל [אלו הגדלים בחו”ל במקומות נידחים שמעולם לא שמע על יהדות ויהודים נראה שדינם כשוגגים] נחלקו הפוסקים בזה דהרבה סוברים דדינם כמומרים, אבל החזו”א (יו”ד סי’ א’ סק”ו) כתב דאין להכריע כך באופן כללי וצריך לדון על כל אחד בפרט, עי’ בספר בינה ודעת (הל’ מחללי שבת בזמנינו) במבוא ובפכ”ו שהאריך בזה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל