לתרומות לחץ כאן

מנהגים – אמא אשכנזיה ואבא ספרדי

שאלה:

שלום,
אם יש נטען שנידונים לגביו בבית דין רבני לגבי יוחסין , האמא שלו היא אשכנזיה והאבא שלו הוא ספרדי, נוטים יותר לפסוק על פי הפוסקים של העדה האשכנזית או שנוטים יותר לפסוק על פי העדה של האבא הספרדי?

תשובה:

בכל דבר הנוגע למנהגים וקביעת ההלכה בעם היהודי, מנהגו של אדם נקבע לפי מסורת בית אביו ולא לפי מסורת בית אמו. הנושא שנוגע לבית הדין לא הבנתי, בדרך כלל אין בזה חילוקי מנהגים בין אשכנזים לספרדים, בכלל בעניני אבן העזר יוחסין היתר נישואין וכו', מערכת הפסיקה פועלת באופן שונה לגמרי מבשאר עניני הלכה הנוגעים נניח לשבת או או תפילה וכדומה.

מקורות:

עי' בגמ' פסחים נ ע"ב: בני ביישן נהוג דלא הוו אזלין מצור לצידון במעלי שבתא אתו בנייהו קמיה דרבי יוחנן אמרו לו אבהתין אפשר להו אנן לא אפשר לן אמר להו כבר קיבלו אבותיכם עליהם שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך. וכן פסק בפר"ח סי' תצו: מקום שנהגו איסור בדבר אחד משום סייג ופרישות ונמשך הדבר לבנים כפי הדין ורוצים ליקח התרה אי מצי' להתיר או לאו הויא פלוגתא שהרב מהרשד"ם ז"ל בחלק י"ד סימן מ' כתב מה שאמרו שיש לו היתר על ידי שאלה לחכם היינו בדבר שאסרו בני המקום עליהם מעצמם דבר חדש שלא נהגו בו אבותיהם אבל דבר שנהגו בו אבותיהם לא אפשר להתיר וראיה ממעש' דבני בישן וכן דעת מהר"י קולון בשרש קמ"ד שכתב מאחר שהאבות נהגו כן משום סייג והרחקה גם הבנים חייבים לנהוג.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל