מתנות לאביונים – לחץ כאן

הגעלת סירי סולתם נון סטיק / הגעלת כלים חדשים

שאלה:

האם יש צורך להגעיל סירי סולתם, נון סטיק?

תשובה:

שלום וברכה

באופן כללי יש לדעת שהגעלת כלי חדש היא רק חומרא ואינו חיוב מעיקר הדין, שכן מעבר לעצם הספק האם בכלל שמו שומן מן החי, וסביר שהיום בדרך כלל הכל סינטטי, הוא גם נפגם לגמרי ומועט מאוד ובטל. אמנם בעבר היתה חובה כזו, כמובא בבית לחם יהודה סי' קכא, חזון איש יו"ד סי' קיט. ויש שהחמירו בזה גם בזמנינו ראה מעדני אשר יו"ד סי' קכ שיתכן שהשומן אינו פגום מצד עצמו, אלא רק מצד שמעורב בו חול וכדומה, ולכן יש להחמיר בזה, וראה עוד חוט שני פרק י ס"ק א שראוי להגעיל אף שרק מיעוט כלים בזמנינו נמשחים בשומן מן החי. אמנם באהלי ישורון חלק א הובאו דברי הגר"מ פיינשטין שכתב שאין צורך להחמיר בזה  בזמנינו, וראה מנחת יצחק ח"ד סי' קיב, ושו"ת יביע אומר ח"ו יו"ד סי' י שהקל בזה לגמרי ושו"ת משנה הלכות ח"ז סי' קיב ועוד רבים. וכן הדעת נוטה שאין כל חיוב מן הדין, בפרט כאשר לא מדובר בכלי מבריק, כך שיתכן שכלל לא נשמח בשומן כל שהוא.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל