לתרומות לחץ כאן

מיקום חנוכיה בקומות הגבוהות אחת ולתמיד…

שאלה:

שלום רב ותודה מראש. כל שנה אני מתחבט . אשמח לסדר בזה, אחת ולתמיד..: אני גר בקומה 4 על עמודים, כל החלונות מופנים לבניינים סמוכים. יש חדר מדרגות וכד' כמו בכל בניין ממוצע. איפה הכי טוב להדליק?

מאיזה גיל בן קטן יכול לברך על ההדלקה?

[אשכנז] רוב תודות

תשובה:

שלום רב

אם הרחוב מוגבה והוא פחות מעשרים אמה או שהקומה אינה גבוהה כל כך, אתה יוצא ידי חובת ההדלקה בחלון זה בהידור. גם כאשר הרחוב אינו מוגבה הורו הגר”ש וואזנר ועוד, שכיון שיש חלונות בתים כנגד החלון שלך אתה מפרסם את הנס לדיירי אותם הבתים, אף שלא לבני רשות הרבים שהם יותר מעשרים אמה, וכך היא ההוראה המקובלת. אולם יש שפקפקו בהיתר זה, שכן חובת הפירסום היתה לבני רשות הרבים ולא לבני רשות היחיד אחרת. לדעתם יש לנהוג באופן זה כדעת הפרי חדש, ולהדליק בפתח הדירה הפונה לחדר מדרגות [בהתחשב בכך שחדר מדרגות לדעת רוב הפוסקים אינו נחשב חצר, ואין להדליק בפתח חדר המדרגות למטה כדעת הגרי”ש אלישיב, אלא הוא כדין בן עליה שביתו פתוח לתוך הדירה שתחתיו].

חנוכה שמח!

מקורות:

ראה שו”ת שבט הלוי חלק ד’ סימן ס”ה, וכן מובא בפניני חנוכה בשם הגרי”ש אלישיב זצ”ל (במקרה שהתיר להדליק בחלון), וכתב שס”ל שאף שאין לזה דין רשות הרבים, אך הרבה בני אדם רואים את הנרות. ובהליכות שלמה פרק יד סעיף ה’ מובא שהיה מורה הגרש”ז אוירבך זצ”ל שמי שאינו מדליק בפתח ביתו יכול להדליק בחלונו אף אם הוא למעלה מכ’ מרשות הרבים אף אם אין שם שכנים מולו, מכיון שס”ל שכל הדין של למעלה מכ’ הוא בכותל סתמא, אך בבית גבוה מהני להדליק בחלון אף הוא גבוה מכ’ (וכך עולה מדברי הריטב”א בשבת כא,ב). וע”ש בהערה שלא היה ברירא ליה אם השכנים ממול נחשבים כרשות הרבים לענין זה, ועיין בארחות רבינו חלק ג’ עמוד י’ מה שהובא מהגרש”ז ונראה שחזר בו.

בחזון עובדיה חנוכה סעי’ ח, הובא שדעת הגר”ע יוסף באופן זה להדליק בפתח הדירה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל