תרומות – לחץ כאן

איחר באספקת מוצר ותוך כדי ירד מחיר המוצר

שאלה:

שלום וברכה
בעל חברה הזמין מוצר ממפעל בכמות גדולה וקבעו זמן למשלוח, אלא שהמפעל מאוד איחר באספקת המוצר, ובפרק זמן זה ירד מחירו של המוצר בצורה דרסתית. וכעת הוא תובע את המפעל שישלם לו את ההפרש, בין מחיר שוק בזמן שהם קבעו, למחיר של היום. הדין עם מי ?

תשובה:

שלום וברכה,

בעל החברה שהזמין מוצר והוזל המוצר בכל האזור, עליו לשלם מחיר של הזול בלבד, ולא לפי המחיר שהיה בעת ההזמנה. ואם שילם מחיר יקר – מחיר שנקבו בעת ההזמנה הרי זה אונאה, ואם הוא יותר על שתות – 17% יכול לדרוש ביטול מקח או החזר כספי.

בהצלחה. 

מקורות:

בעל חנות שקנה סחורה והוזלה הסחורה

נקדים תחילה במקרה שהבעל החנות כבר קנה את הסחורה כדי למכור לאחרים והוזלה הסחורה. השו"ע חו"מ סימן סימן רל סעיף ט: "וכן המקבל חבית של יין מחברו כדי להוליכה למקום פלוני למכרה שם, וקודם שהגיע שם הוזלה היין או החמיצה, הרי זה ברשות מוכר, מפני שהחביות והיין שלו". המחבר העתיק דבריו מדברי הרמב"ם (הלכות מכירה פרק יז ה"ה).ומקור דבריהם מהגמרא ב"ב צח.

ונחלקו הראשונים בדברי הגמרא האם מדובר בשליח שיש לו עסק עם המוכר, או בקנה מקח גמור ורוצה לבטל את המקח בגלל ההוזלה של המקח. דעת רבנו יונה (הובא בטור סימן רל ובסמ"ע) שמדובר בשליח שיש לו עסקא עם בעל הסחורה, ואם הוזלה הסחורה ההפסד למוכר. אבל אם בעל חנות קנה מקח גמור כדי למכור לאחרים והוזלה הסחורה כל ההפסד על בעל החנות. ואינו דומה למוכר ע"ד לעלות לארץ ישראל, כיון שיש הבדל בין מוכר לקונה. אולם הר"ח סובר שגם בקונה אם קנה ע"מ למכור ביוקר והוזל יכול לבטל את המכר. והרמ"ה הסכים עם הר"ח, אלא שסייג את הדברים שדווקא שהתנה שלא ייתן דמים עד שימכור את הסחורה, אבל אם כבר שילם את הדמים ההפסד על בעל החנות. וכתב הרב המגיד שהרמב"ם לא ביאר את דברים אם מדובר בעסקא או בקונה סחורה שהוזלה סחורתו.

דעת הנתיבות לחלק בין הוזל בכל המדינה להוזל במקום אחר

הנתיבות תמה בכל הדין הנ"ל מדוע ההפסד של ההוזלה יהיה על בעל הסחורה ואילו אם יהיו רווחים יחלקו ברווחים. וגם דינו של ר"ח תמוה מאוד מדוע אחרי שקנה יוכל לבטל בגלל ההוזלה של הסחורה. ולכן ביאר שאם הוזל בכל המקומות הרי זה כמכת מדינה, ומאחר וגם אם הסחורה הייתה בביתו של בעל הסחורה הייתה ההוזלה, הרי זה מקח טעות ובטל המקח, וכן דעת המחבר. אבל אם הוזל רק במקום שרצו למכור במקרה כזה ההפסד על שני הצדדים וכן דעתו של השו"ע בסימן קעו. והביא שם מעשה באחד שקנה פשתן בעת שהיה המלך צריך פשתן והיה הפשתן ביוקר, ואח"כ הפסיד המלך במלחמה והוזל הפשתן, שהקונה לא חייב לשלם על הפשתן לפי המחיר היקר.

סיכום: בעל חנות שקונה סחורה והוזלה הסחורה, ודאי יש כאן תנאי שע"מ שימכור את הסחורה, ואם הוזלה הסחורה לדעת רבנו יונה כיון שכבר קנה את הסחורה ועשה קניין ההפסד עליו. ואילו לדעת ר"ח יש כאן כעין תנאי שע"ד שירוויח ולכן אם הוזלה הסחורה יכול לבטל את הסחורה. ולדעת הרמ"ה אם עדיין לא שילם לא חייב לשלם על הסחורה. והנתיבות העלה בדעת המחבר שיש הבדל אם הוזל בכל המקומות לאם הוזל רק במקום אחד. 

במקרה של השאלה הנ"ל שהמוכר איחר את הספקת הסחורה, לא מיבעיא אם לא היה קניין שודאי יכול בעל החנות לחזור מהמקח. אך גם נעשה קניין סיטומתא והסחורה הייתה בעין, אם הוזלה הסחורה לא חייב לשלם עבורה מחיר היקר אלא מחיר זול, וההפסד על בעל הסחורה, ואם כבר שילם המוכר יכול לדרוש את ההחזר מדין אונאה יותר משתות.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל