פדיון כפרות עכשיו

הנחת ספר הפטרות בארון קודש יחד עם ס"ת

שאלה:

הנושא בשאלה אם מותר להניח ספר ההפטרות (כמנהג חלק מהספרדים לעשות ספר הפטרות לכל שבתות השנה) בארון קודש המיועד לספרי תורה ובתוכו מונחים ס"ת כבר עלתה כאן באתר ואומנם הנוהגים כך יש להם על מה להסתמך, והיינו על מה שכתבו הפוסקים משום שלב בי"ד מתנה עליהם וכמ"ש המג"א סי' קנד ס"ק יד , אך האמת איני מבין כלל איך זה שייך בניד"ד שהרי המקור לכך ולכלל הזה הוא בסוגיא בברכות (יא , ע"א) לעניין קרבנות ציבור שהוקדשו לאותה שנה בקדושת הגוף ולב בי"ד מתנה עליהם שאם לא יצטרכו להם יהיו רשאים למכור אותם ולהשתמש בדמיהם אף לחולין וע"י כך קדושתם פוקעת למפרע , אבל איני מבין אם זה שייך גם בתשמישי קדושה כמו ארון קודש איך זה שייך בספר תורה וכי יש הו"א שבי"ד יכול להפקיע את קדושתו וכי לב בי"ד יכול להתנות על קדושת ס"ת ואם זה מועיל להניח בתוכו ספר הפטרות וחומשים או סידורים מה זה יועיל לס"ת שיניחו באותו ארון בשווה שאר ספרים שאינם שווים באותה קדושה.מקווה שהבהרתי את שאלתי.
בברכה רבה וכו"ט

תשובה:

שלום וברכה

הבהרת את עצמך יפה, אבל נסה לדייק יותר את דברינו. ברור שאין לב בית דין מתנה על קדושת הספר תורה ולא זה הנושא… הלב בית דין מתנה הוא על קדושת הארון, שהוא נחשב תשמישי קדושה רק עד כמה שאתה מייעד אותו לכך, וכאשר אתה מתנה שלא יהיה מיועד רק לכך, הכל לפי מה שהחלטת, ולפי זה תקבע קדושתו. הספר תורה קדושתו מצד עצמו, הארון, מחמת יעודו.

שבת שלום ומבורך.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. ראשית תודה על תשובתכם,אבל זה בדיוק מה שאני טוען כי מצד קדושתו העצמית של הספר תורה נובע שאין ואסור להניחו עם שאר ספרי קודש ולכן לא מועיל על זה לב בי"ד מתנה שאינו מועיל אלא על הארון קודש שתוכל להשתמש בו להניח בתוכו חומשים וסידורים אבל לא בשעה שס"ת מונח שם ואולי זו דע הב"ח והביאו המג"א שם שאסור אפילו לשעה להניח שם חומשים וכ"כ המשנ"ב שם ואולי משום שגם הם סוברים שלא מועיל כאן לב בי"ד מתנה עליהם.

  2. אינני מכיר איסור להניח ספר תורה עם ספרי חול, ואפילו ספרי חול ממש! האיסור הוא הפוך, שאחרי שארון הקודש יוחד לספר תורה, אסור להשתמש בו לצרכי חול. אדם שיחליט לאחסן את ספר התורה שלו בביתו בתוך ארון בגדים בצורה מכובדת ולא בחדר שאיש ואשתו ישנים, אין בכך כל בעיה.

  3. אני לא בטוח שאתה צודק ,לענ"ד דבריך אינם נכונים כי יש הבדל כי אם הכונה רק לשמור על הספר תורה מפני גנבים וליסטים וכיו"ב אם אין עליו שמירה בבית הכנסת אכן יכול לשמור עליו בביתו גם בארון בגדים כמו שכתבתם או שהיה צריך להוליכו ממקום מותר אפילו ע"ג חמור (שו"ע יו"ד סי' רפב,ס"ג) אבל כשאין בעיה כזאת בודאי שאסור וצריך ליעד לו מקום של כבוד.ומלבד זאת כל מה שלב בי"ד מתנה עליהם זה על ס"ת בבית כנסת שמניחים בארון קודש גם ספר הפטרות או חומשים וסידורים, אבל בספר תורה של יחיד שיש לאדם בביתו לא נאמר על זה בי"ד מתנה עליהם (משנ"ב סי קנד ס"ק לה- לו ע"ש)ואיך שלא יהיה לא מצאתי מזור ומענה בתשובכם.
    בברכה רבה

  4. כל דבריכם אינם נוגעים בנקודה שעליה דיברתי… נכון צריך מקום של כבוד, אבל לא צריך מקום שיהיה מיוחד לו ויתקדש כדין תשמישי קדושה. אם ארון בגדים אינו מכובד לטעמך שיהיה משהו אחר, העיקרון שכתבתי אינו נוגע לנושא הזה כלל.
    מה שאמרו שבספר של יחיד אין לב בית דין מתנה, אין הכוונה שתנאי לא יועיל, לא שבסתמא אין להקל כל שלא התנה, והדברים פשוטים בתכלית.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל