הגעלת כלי פלסטיק ועץ

שאלה:

היו מספר כפיות וכפות בכיור חלקם מכסף חלקם מסיליקון חלקם מפלסטיק וחלקם מעץ, הכפות חלביות, ונשפך עליהם שמן חם שהיה בו שניצל, מה צריך לעשות עם אותן כפות?

תשובה:

על הגעלת כלי פלסטיק נחלקו הדעות אם היא מועילה או שדינם ככלי חרס, המיקל יש לו על מי לסמוך בהחלט אך המחמיר בכלי שאינו יקר תבוא עליו הברכה.

כלי עץ ניתן להגעיל רק אם ניתן לנקותו היטב ואין בו חריצים שנאסף שם ליכלוך.

מקורות:

בשו”ת אג”מ (יו”ד ח”ב סי’ צב) ושו”ת קנין תורה (ח”ב סי’ צ”ב) ושו”ת להורות נתן (ח”ו סי’ סט) החמירו בזה שלא מועיל לפלסטיק הגעלה שדינו ככלי חרס, לעומת זאת בשו”ת חלקת יעקב ח”ב סי’ קסג האריך באופן עשיית כלי פלסטיק ומסיק שאפשר להכשירן בהגעלה וכ”כ במנחת יצחק ח”ג סי’ סז ובציץ אליעזר ח”ד סי’ ו ובשו”ת שאלי ציון ח”ב סי’ כג שו”ת באר משה ח”ב סי’ נג, ושו”ת אור לציון ח”ג פ”י סי’ יג, וחזון עובדיה (פסח עמ’ קנא), הקילו בזה וע”ע ביסודי ישורון ח”ו עמ’ קע, ובספר סידור פסח כהלכתו (פ”ט הערה 49 בשם הגרי”ש אלישיב).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל