למי שייך המתנות ושכר עבודה של בן הסמוך על שולחן אביו

שאלה:

שלום ותודה על האתר הנפלא
א)מה הדין בנער שעובד עבודה מזדמנת כגון בקיץ אבל כל השנה הוא סמוך על שולחן אביו האם הכסף שייך לאביו?
ב)כיצד גדול וסמוך על שולחן אביו מקיים מצוות לולב דבעינן "לכם" משלכים ולפי"ז האבא יצטרך להקנות לבנו ע"י אחר? כמו בכל זכין שאדם רוצה לתת מתנה לחבירו הוא צריך לעבור דרך אדם שלישי כדי להקנות את המתנה?
ג)האם מתנות בר מצוה נחשבות כדעת אחרת מקנה לבר מצווה או לא? וא"כ אין ההורים יכולים לקחת את הכסף לכיסוי ההוצאות בלי רשותו של בן אא"כ יאמרו לו שהם רק מקדימים לו את הכסף של הבר מצווה לבר מצווה שלו ואח"כ מכסף המנות הוא יחזיר להם את ההלואה?
תודה רבה ותזכו למצוות

תשובה:

שלום וברכה,

שכר עבודה של בן הסמוך על שולחן אביו – שהבן אוכל ומתפרנס מאביו, שייך לאב. אולם אם האב לא תובע יש על כך מחילה לבן. ולכן אם מת האב הכסף של השכר לא הולך ליורשי האב אלא לבן עצמו.

אם האב מקנה את הד' מינים לבנו זכה הבן, ולהקנות אין צריך אדם שלישי, ורק בזכין צריך אדם אחר, אבל אם האבא מקנה לבן כיון שהגביה הבן זכה הבן לעצמו.

במתנה שנותנים לבן שייכים המתנות לבן. ולכן מתנות של ספרים שניתנים לחתן הבר מצווה שייכים לבן. לגבי כספים שנותנים מתנה יש לבדוק את המציאות האם מתכוונים לתת לבן או להורים עבור כיסוי הוצאות הבר מצווה. 

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו"ע חו"מ סימן ער סעיף ב. 

הצטרף לדיון

8 תגובות

 1. שלום ותודה רבה
  ב)זאת אומרת שלגדול הסמוך על שולחן אביו יש יד רק שבמציאה ועבודה מזדמנת תיקנו רבנן מפני איבה שיהיה לאביו אך כל זמן שהאבא לא מתנגד דינו כזר שיכול לקנות ואף יכול לקנות בעצמו את הלולב?
  ג)האם זה מדין דעת אחרת מקנה?
  תזכו למצוות

 2. השכר של העבודות של הבן הסמוך שייך לאב. אם האב מוחל ולא גובה מהאב מחילתו מחילה והמעות של הבן, ואם קונה ד' מינים הרי הם של הבן. ואין זה מדין זכין אלא מדים שמוחל האב לבן וממילא שייך הכסף לבן.

 3. תודה רבה
  אך לא הבנתי מתשובת הרב האם מתנת בר מצווה שייכת לחתן במקרה שהאב מקפיד? או לא כי דעת אחרת מקנה לו ובכה"ג הקטן קונה(כפי שבארו הראשונים בצרור וזורקו אגוז ונוטלו שקנה הקטן רק בגלל שדעת אחרת מקנה דלא כהש"ך)

 4. המתנות של ספרים וכדו' שנותנים לחתן בר מצווה הכוונה לתת לחתן בעצמו ולכן הוא זוכה. אבל מתנות של כסף שנותנים להורים אם הכוונה לתת להורים הכסף שייך להורים, ואם הכוונה לתת לחתן בר מצווה הכסף שייך לחתן בר מצווה.

 5. אם אחר נותן מתנות צריך שהוא יקנה כיון שלקטן אין אפשרות לזכות וזה דווקא בקטן אבל גדול הסמוך לא צריך דעת אחרת מקנה אלא יכול לקנות מעצמו.

 6. תודה רבה
  הבנתי אבל מה יהיה הדין אם האבא יתנגד למתנה? האם הוא יוכל להתנגד כי מדרבנן זה שייך לו או לא
  וכאן אולי נכנס הדעת אחרת מקנה כדי למנוע את הזכיה מהאבא!
  או דלמא הטעם שהאבא לא זוכה כי זה כמו מתנה לבן על מנת שאין לאבא חלק בזה? ולא מצד דעת אחרת מקנה
  יישר כח ותזכו למצוות

 7. בן גדול שמקבל מתנה המתנה שייכת לו ולא מצד דעת אחרת מקנה אלא משום שהוא זוכה בו. והאבא לא זוכה במתנה כיון שניתן לו ע"ד שיהיה של הבן ולא של האב, ולכן לא שייך כאן התנגדות של האב ולא דעת אחרת מקנה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל