משכיר שמעכב שיצבעו דווקא בצבע שלו

שאלה:

שלום וברכה לרבנים. הבעל הבית שלי שולח פועלים לצבוע את הדירה שלי והוא לא מסכים "שאני יקנה" צבע את הצבע שאני רוצה אלא רק מה שהוא רוצה. לא שאכפת לו אם הדירה תראה בצבע כזה או אחר כי הוא אמר לי אם אני רוצה את הצבע שלי. שאני יעשה את זה. מסתמא הוא עושה את זה בגלל שיש לו מאות דירות והחוק מחייב פה בניו ג׳רזי כל שלש שנים. אז הוא חושב לעצמו אם אני לא יסכים צבע של הדייר הוא לא יבקש ממיני. ובאמת כמה שכנים שלי עשו לבד בגלל זה. השאלה שלי היא האם מותר לי בכל זאת לעשות את זה לתת "שוחד" לפועל והוא ישתמש בצבע שלי. או לא בגלל שאם זה יתגלה מסתמא כולם יעשו את זה.

תשובה:

שלום וברכה,

המשכיר יכול לעכב שיצבעו רק בצבע שהוא הביא או לחילופין שהשוכר יצבע על חשבונו, ולמרות שאין לו עיכוב איך יראה הבית יש לו זכות לעכב בדבר.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו"ע חו"מ סימן שיא לגבי ספינה שטבעה שיכול לומר השוכר לומר הבא לי הספינה זו ששכרתי בדווקא ולא תוכל להביא לי ספינה אחרת, ומבארים המפרשים כיון שיש לו הפסד ממון מצא קפידא מקום לנוח – יכול להקפיד שדווקא ספינה זו ששכרתי ואם לא החזר לי את כספי. וכמו כן במשכיר שחייב מצד החוק לצבוע את הבית, יכול לעכב ולומר אני רוצה דווקא צבע מסוים, ואם לא איני צובע כיון שיש לו הפסד כספי מצד החוק לצבוע יכול לעכב – מצא קפידא מקום לנוח.

וז"ל הבית יוסף שם: כתב ה"ה בפ' הנזכר בשם הרמב"ן והרשב"א ז"ל וז"ל הרמב"ן והא דאמר ליה הב לי חמרא לאו למימרא דמעיקרא לא מצי לשנויי ליה חמרא אלא דהתם כיון דליכא קפידא במילתא מה לי האי חמרא מה לי אחרינא אבל כיון שטבע ויש לו ריוח בקפידא מצא מקום לתבוע תנאו עכ"ל:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל