דינא דמלכותא במדינה אחרת

שאלה:

האם כשאני מתגורר בא"י, אני מחוייב בדדמ"ד דיני מדינה נכרית שאינני גר בה?
לכאו' לפי הר"ן, שרבים מהפוסקים סוברים כמותו, שהענין של דדמ"ד הוא שהמלך יכול להגלותינו מהארץ אם לא נקיים דיניו, א"כ כשאני גר בארץ אחרת והמלך של אותה מדינה לא יכול להשליכני מארצו, כי אינני גר בכלל בארצו, לכאו' ל"ש אצלי דדמ"ד.
השאלה נוגעת לדיני ממונות שע"פ חוקי אותה מדינה שאני עוסק בה, אסור לי לקחת ממון זה.ואני רוצה לקחת ממון מאותה מדינה, באופן שאין בזה גזל עכו"ם.

תשובה:

שלום וברכה,

על מה ששאלת האם להתיר לקבל מהם שכר שלא לפי דיניהם – שתי תשובות בדבר: א. דעת השו"ע כדעת הרמב"ם שטעם הדין של דינא דמלכותא דינא משום שהעם בחר את המלך וקיבלו על עצמם שהוא המלך והם עבדים – "שדין המלך דין, והוא שיהא מטבעו יוצא באותם הארצות, שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ וסמכה דעתם שהוא אדוניהם והם לו עבדים, שאם לא כן הרי הוא כגזלן בעל זרוע". הרי שלא הביא את הטעם של הר"א ממיץ משום שהקרקעות שייכים למלך, והטעם שהעם קיבלו עליהם את המלך ואנו עבדיו. וגם הרמ"א הזכיר את השיטה שהקרקעות קנויים למלך ולא פסק כך להלכה. ומאחר והמחבר והרמ"א נקטו להלכה כדעות החולקות אין לנו להתיר מהטעם של הר"א ממיץ ודעימיה.

ב. גם כאשר אין את ההלכות של דינא דמלכותא דינא א"כ אין חובה לשלם מיסים למלך, אבל לקחת מהם ממון שלא לפי התנאים שהם מקציבים אין זה שייך לדינא דמלכותא דינא אלא גזל הגוי, או לפחות להטעות את הגוי שהרמ"א הביא בזה מחלוקת בסימן שמח והפוסקים נקטו לאיסור.

בהצלחה.

מקורות:

דעת המחבר בדינא דמלכותא כדעת הרמב"ם – שו"ע סימן שסט סעיף ב. והרמ"א הביא את ב' השיטות ופסק כדעת הרמב"ם – שם סעיף ח.

להטעות את הגוי – שו"ע ריש סימן שמח. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל