חיסון לקורונה

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א,

גבי ענין חיסון לכוביד-19, כבר התחיל עטד בלגן לקיים כאו, שיש כמה סוגים של חיסונים.

כבר כמעט יוצאים כאן ב' שבשיטה מאוד חדשה, ושאר יותר רגילים אף שיש בהם אחד שדבר חדש אבל נראה יותר "בטוח" מן הב' שיטות חדשות. ואצ"ל לומר על סוג חיסון הרגיל שלוקחים וירוס מת ושאינו יכול לתת חולי ומכניסים אותו בגוף דרך זריקה שגורם לגוף לחשוב שיש כאן וירוס חי וזה עושה הגוף לצור נוגדנים וזה נותן ההגנה נגד הוירוס. וזו השיטה הכי טביעי "ומקובל" ובטוח.עד כאן פירוט בקיצור על סוגי חיסון, יש לעשות חיפוש קל באתרים מדעים מפורסמים ושם יש כל החומר, אינני איש מדעי אולם מבין רק קצת.

ואז אנשים כאן בפחדים אם יזיק הב' סוגים בשיטה ממש חדשה שאולי יגרום משהו ב-DNA של המטופל, ואף שהרופאים אינם יודעים מה יהיה לעתיד ויש לעיין מה יהיה, כמה מהם בטוחים שזה בסדר כיון שאינו משנה הDNA אלא דולח לו מסר כיצד להגן נגד הוירוס.

מ"מ אנשים מפחדים, וגם בסוגים אחרים יש כמה שגם לא בטוחים ואומרים שבא יותר מדי מהר החיסון וכו'. האם דיברתם אם רופא אחראי על זה שמוכן לתת הוראה על זה?

נראה שהחיסונים יותר רגילים בשיטות ידועות "קונבנציונליות" לא יהיה בעיה לקחת ואז נוכל כולם לאט לאט לחזור להרגיל שהיה.

אשמח לקבל חוות דעת עח זה.

ואצ"ל השיגיון של תיאוריות של קונספירציה, היום ראיתי פגישה על זה ושוב אני חוזר ואומר : אין להמדברים על זה שום ראיה של ממש ומחליטים על הפחדים וזה יכול להיות מסוכן! צריך לבקש דעת תורה וחוות דעת רוםאים הכשרים ולא להחליט על סמך פחדים ודברים רקינים.

אוי וי אומרים שהאיש בעל חברת מיקרוסופט ביל גייטס הוא גרם הקורונה וגם מתווכן לעוד סוג של פנדמיה, "וראיתם" היא מפני שהוא האותו איש היה מדבר בקורנה שנה קודם ואז קרה המגיפה דהיינו מסיקים שהוא ואחרים גרמו את זה כדי לסדר העולם באופן חדש וכו'… אוי ווי.

אף שאותו האיש הביט דעתו באחרונה על החיים, ודעתו מקולקלת שכגון מאמין בשליטה על הריון ומספר בנים, מניה הריון ושליטה במשפר בני אדם וכו' הרי לא הוא הראשון ולא הוא המשוגה אחרון.

סוג אנשים כמו הוא הם אנשים שנעשים עשירים מאוד ורקינים מן רוחניות אמיתי ושאין להם אמונה, ומפני הכסף נותן לבעליו הרבה כח מתחיל לחשוב שהוא במקום האלקים לומר מה יהיה בעולם, כמה צריך לבוא להעולם כדי שהכל יביה מאוד מסודר ותחת שליטתו, אבל אין הדבר כן. לא הכסף ולא החכמה בחי ירא!

ה' הוא האלוקים והוא יודע חשבון כח בשר, ובהשגחה מצויינת ומדוקדקת ביותר בתכלית השלמות עושה כל פעולה ומלך על העולם כולו נכון.

מי יבוא להעולם, ומה בכך שיהיה אלף אלפי מליארד בני אדם? הוא ברא האדם גם הוא ברה החיסרון של האדם דהיינו הצורך מזון וגם הוא יודע זה והוא ברא גם את המאכל מספיק בלי סוף לכולם אדם ובעל חיים.

הכסיל אינו מבין שבעיה חולי רעב מלחמה הם תוצאות מחטא! ולחשוב שפתרון העולם הוא פחות אדם ואדם עשיר ישלוט ויאמר מה יהיה לפי דעת בני אדם המצומצם מכל זה צחוק! הפתרון הוא שבני אדם יתנהגו כמו בני אדם, יהודי ע"פ תרי"ג מצות וגוי ע"פ ז' מצות ואז הכל יהיה בסדר. ואין צורך לכל השיגיון.

אוי ויי סלח לי לכתוב על זה, איזה פלא הקורונה זה, משתגע אנשים עכשיו, הגוי בודים כל מינה שיטות וזה נקווה שלא ישפיע לקהילה. לי נראה שאנו קרוב לגאולה והיצר מנסה בכל כוחו לימלט ממה שצפוי לו בקרוב, ורוצה להחטיא אנשים והעולם במהומה שהוא עתה.

שה' יעזור ויגלה כבוד לכח העולם.

ברכה הצלחה ושלום כנפשך

תשובה:

יישר כח על דברי החיזוק. בענין החיסונים, אף אחד לא יכול לדעת יותר מידי, גם לא רופאים, כי הם לא מייצרים אותם, השכל שלי אומר שצריך לקחת את החיסון אחר שעבר בדיקות מספיקות על עשרות אלפי אנשים והתברר שאינו מזיק, כי חובה עלינו לגמור עם המגפה הזו. וברוך ה' שבארץ ישראל יש לנו את גדולי הדור עיני העדה שהם מכריעים בעבורנו בשאלות קשות. כי באמת בן אדם לא יכול לברר ולדעת לבד כל דבר, וגם אם ינסה לבדוק ולברר מאוד קשה לדעת מי צודק ומי סתם אומר דברים וממציא ורוצה להפחיד את הציבור, או בעל כל מיני דמיונות, ובכלל בן אדם לא מבין מספיק בכל מיני דברים כאלו כמו בדיקות על קבוצות ועל מי משפיע וכיצד. ולכן כעת בארץ ישראל שגדולי הדור הגאון ר' חיים קנייבסקי והגאון ר' גרשון אדלשטיין הורו וכך מעיד מפיהם אלימלך פירר שהוא עסקן רפואי שמכיר ומבין בדברים הללו, שהם הורו שיש לקחת את החיסון. ממילא כעת אין זה בכלל שאלה.

בשורות טובות.

הצטרף לדיון

14 תגובות

 1. שלו' לכבוד הרב ולשואל השאלה,
  רק רציתי להעלות מבלי לעורר חלילה לחץ או חרדות אצל מישהו כי אמת שלא מזמן פורסמה לרבים עדות מוקלטת של רופאה אמריקאית מומחית ונחשבת שעבדה אם איני טועה במכון הבכיר של יצור החיסונים בארה"ב וגלתה שבעצם החיסונים המיוצרים שם נעשים במכוון בצורה שתפגע במקבלי החיסונים בר מינן בצורה קטלנית וכאשר הבינו שגלתה זו ועלולה לפרסם זאת, כלאו אותה בבית סוהר.
  מה עוד שזה זמן לא מועט מזכי הרבים ידועים מדברים על האג'נדה ה-30(כמדומני) שהאו"ם כבר פרסם ודיבר עליה שבה מוצגת תוכניתם לדלל את אוכלוסית העולם באחוזים גבוהים ועוד ראיות ועובדות אחרות סביב הענין הזה. דבר בטוח, וזה כפי שכבוד הרב חיזק והסכים לדברי השואל, והוא שהקדוש ברוך הוא הוא המלך והמשגיח על עולמו ושעל ידי קיום התורה והתשובה נזכה ברחמיו יתברך לגאולה וישועה.

 2. מהי כוחה של ליצנות? במילה אחת לבטל הסברים ודברי חכמה של האחר. 'שטויות והבלים'? בזה מסתכמת התשובה לאדם שהשקיע והביא הוכחות לדבריו? בושה של אתר וחבל שעוד תרמתי לאתר הזה של החטאת הרבים

 3. אין כוונה חלילה לזלזל בך, אלא בקונספירציה ההזויה שאתה לטעמי שוגה בכך שאתה מאמין לה, משרדי הבריאות של כל העולם עשו יד אחת כדי לפגוע בכל אוכלוסית העולם, תסכים שזה קצת הזוי..
  אני איתן בדעתי שמומלץ לכל אדם להתחסן, זו גם חובה חברתית, ולאדם ששייך לקבוצת סיכון, זו גם המלצה אישית. אני באופן אישי אשמח להתחסן.

 4. שלום רב,
  סליחה על דברי הבאים:

  מה כל כך הזוי לומר שמשרדי הבריאות עשו יד אחת וכו'

  כבר הי' לעולמים, עיין במדרש, שלפני דור המבול כמעט כל העולם הי' מיושב והגיבורים שלטו "יד אחת" לא לתת לחלשים להתפתח (להוליד), בגלל שפחדו שלא ישאר מספיק אוכל לכולם.

  (וראה שם עוד לפחות 7 פרטים דומים מאד למצב ההוה, המובנים מאליהם).

  וסליחה על ההשוואה אבל בתחילת השואה ל"ע גם הי' הזוי לחשוב שהממשלה זדונית

  וגם סטאלין ימ"ש הפיץ מלא שקרים במדינה שלו, ואני שמעתי מכמה אנשים שהיו שם, והי' גם הזוי לחשוב שזה שקר, עד כדי כך שכשהגיעו למדינות אחרות וראו הרווחה מסויימת חשבו שהממשלה איפה שהם הגיעו עובדים עליהם (דיברתי עם האנשים האלה, לדוגמא סבתא שלי שתחי').
  וגם הי' הזוי שלא ללכת לעבוד עם פרעה במצרים
  (והי' הזוי לחשוב שש'צ הוא משיח שקר)

  עד כאן כתבתי אודות הסטטרי' לומר שדברים הזויים קרו ל"ע… ומה הסברה שהיום דברים הזויים לא יכולים לקרות

  עוד נקודת הסברה:

  נשאיר בצד את הקונספירציות, אבל עדיין יש חשש: לא שעושים יד אחת לפגוע בעולם, אלא היות והם בעצמם (או"מ) לא מסתירים שמעוניינים בדילול אוכלוסיי', ובדף של פייזר (עמ' 44) כותבים שאלו שעשו עליהם את החיסון עשו מניעת הריון בזמן ההוא, א"כ, לא כל כך מופרך שזה שלא הוכח שאין החיסון מביא עקרות לא מפריע למשרדי הבריאות לתת את זה.
  (וכשרבנים נותנים הכשר על מפעל לענייני אכילה, בודקים את המפעל במקום, ולכאורה עאכו"כ בזה).

  עוד נקודות:
  א. יש רופאים מפורסמים (לדוגמא בצרפת Raoult) שאומרים שלא יתכן לודא שאין סיכון בזמן כזה קצר, (כלומר הם באים בתור רופאים, ולא עם סיפורי קונספירציות).
  ב. בקונטרס "החיסון בהלכה ובהשקפה" – עמ' 27 מביא ששמע מכמה יר"ש שעזבו את משרתם בגלל שביקשו מהם לשקר בתופעות הלווי של החיסונים באופן כללי.

 5. ניעת הריון נעשתה משום שבאופן כללי לא עושים נסיונות על נשים בהריון, אשה בהריון לא טוב לה אפילו אנטיביוטיקה לפעמים, לכן היו מוכרחים לוודא שהנשים המתתפות אינן הרות, אין לזה קשר לגרימת עקרות.

 6. שלום וברכה,

  א. אם נאמר שזה לא גורם עקרות ודאי, לפחות לא הוכח שלא, וזה ודאי שלא הוכח,
  והכי באופן כללי כו"ע לא פליגי שאין בעי' לחסן אשה בהריון
  https://www.clalit.co.il/he/medical/vaccine/Pages/vaccine_pregnancy.aspx
  א"כ עכשיו שהם אומרים שהחיסון לא מסוכן, למה שלא יתנו לנשים בהריון כדי להשלים בדיקת החיסון שהוא לא מסוכן.

  ב.רופאים (לא קונספירטורים) אומרים שיש נזקים בלתי הפיכים בחיסון זה, (לא רק כדברי הקודמים שאומרים שעדיין אי אפשר לדעת)

  https://lemediaen442.fr/robert-f-kennedy-evitez-a-tout-prix-le-vaccin-contre-le-coronavirus/

  זה כתוב בצרפתית, ניתן לתרגם בגוגל תרגום, יש שם וידאו מקורית מהרופא באנגלית

 7. שלום רב

  סליחה על דברי שוב…

  אדרבה, עכשיו הרב נוגע בדבר ולא יכול לדון על זה…

  יש שני דברים, זה לא רק שאני מנסה כביכול לשכנע את הרב בדברי,
  וזה שיש צופים את התגובות, וכו'
  נכון שהרב מצד עצמו סבור שאסור לו לקבל את דברי, אבל בנוגע לציבור זה קצת שונה

 8. דברי כמובן נאמרו בהומור. אני חושב שחובה להתחסן, אנשים מתים על ימין ועל שמאל, והדרך היחידה כרגע לצאת מהמגיפה היא רק חיסון. בכל דבר יש לקחת סיכון מול סיכוי וכך להכריע מה כדאי, וכאן אין לי ספק מה כדאי. אני חושב שהנושא מוצה. אתה כתבת אני כתבתי, הכל בסדר.

 9. אם היתה מגיפה אז אפשר לומר שיש סיכון. אבל כשהמספרים מומצאים, הבדיקות לא מהימנות והמחלקות ריקות על פי תיעודים שצילמו אנשים ברור לכל שמדובר בהונאה ושקר אחד גדול למטרת שליטה ושעבוד בבני אדם. יש אנשים שבכל זאת יבחרו שלא לראות את המציאות כפי שהיא ועל זה נאמר 'ובחרת בחיים…'

 10. שלום, סליחה שאני חוזר לדיון, (בפרט עוד מישהו נכנס):

  הרב כתב, שהדרך היחידה לצאת מהמגיפה זה חיסון,

  ומה כבוד הרב יגיד על מה שהרופאים שמעודדים את החיסון בעצמם אומרים שעדיין לא יודעים האם החיסון מונע להידבק ולהדביק?

  https://www.clalit.co.il/he/medical/vaccine/Pages/corona_vaccine_fizer.aspx

  זה קישור מ"כללית" (והדברים ידועים).

  א"כ, לקיחת החיסון ימנע ממי שהתחסן לחלות (לכאורה),
  אבל זה לא מה שיעצור את המגיפה (לפי הנתונים של עכשיו)???

  (ושוב סליחה על העקשנות)

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל