ראייה להיתר מגבונים בשבת

שאלה:

שמעתי שיש ראייה מפורשת להיתר הנ"ל ורציתי לשאול מה דעתכם.

באו"ח ריש ס' תקכו כ' הרמ"א שמעיקר הדין מותר לטהר את המת ע"י סדינים ואין איסור סחיטה (ומ"מ טוב להזהר לעשות ע"י קש כדי שלא יבוא לידי סחיטה, ע"ש).

ומבואר במשנ"ב שטובלים את הסדין במים ומנקים את המת, ואפילו הכי אין בכך פ"ר של סחיטה, ע' שו"ת חשב האפוד ב', קמ"ט. (וכש"כ שאין פסיק רישא במגבון שהוא הרבה פחות ספוג מים מהסדין של הרמ"א).

ומבואר בדברי הרמ"א שלא רק שאין פ"ר בדבר, אלא שגם לא מקרי מתכוון לסחוט, אע"פ שברור שרצונו בבגד רטוב בכדי לנקות את המת. וע' בחשב האפוד שם בדברי המחצית השקל ויוצא שעכ"פ לפי מחצית השקל ופשטות הרמ"א יש ראייה ברורה להתיר, ומדוע נאמר שבנקיון תינוק מעונין בריבוי מים ולא בנקיון המת, וכי כל מי שמת נקי כאילו התקלח שעה לפני מותו? וודאי שיש מתים שמלוכלכים טובא ואפה"כ הרמ"א מתיר באופן גורף וזה לא מקרי כוונתו לסחוט (ע' ארחות שבת סוף כרך א' שדן במגבונים אי מקרי כוונתו לסחוט וכידוע מסיק שזה מקרי כוונתו אפילו אם אין פ"ר, ולכ' ראייה ברורה שלא כדבריו).

מה דעת תורה באתרא קדישא הדין?

תשובה:

באמת שאלה מענינת, רק לציין דבר חשוב! הרמ"א כתב שטוב שלא לרחוץ את המת בסדינים אלו כדי שלא יבוא לידי סחיטה, כלומר, הגם שלדבריו יש מציאות שלא יהיה פסיק רישא, הורה הרמ"א שלא לעשות זאת, כי בקל הוא יבוא לכלל פסיק רישא… כך שדברי הרמ"א ודאי יאמרו גם לגבי מגבונים שלמעשה אין לנקות בהם את התינוק, כי בקל יבוא לידי סחיטה. כך שלא הבנתי מה מצאת בדבריו קולא?

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. קולא דבר ראשון בעובדה שמעיקר הדין אין איסור, דלא כהבנת העולם. וזה הבדל מאד משמעותי.

    דבר שני, מגבונים י"ל שקיל טפי בגלל שאפילו בסדינים ספוגים מים אין פ"ר ומקרי אינו מתכוון, כש"כ במגבון שאין פ"ר שהוא ספוג הרבה פחות וצריך ממש ללחוץ עליו כדי לראות סחיטה בעין ואולי אפילו אין ענין של טוב להזהר.

  2. ועוד, שהרי שם בסופו של טהרת המת יש סיכוי שהמטהר יסחט את הסדין כי הוא לא הולך לזבל, ע"ש במשנ"ב ס"ק י"ד שכ"כ להדיא.

    משא"כ מגבון, אין דרך לסחוט אותו כמובן כי הולך לאשפה. וגם זו סיבה טובה מאד לומר שאין אפילו ענין של זהירות בנידון דידן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל