עמוד ריק בתחילת/סוף המגילה

שאלה:

האם גם בסוף המגילה צריך להשאיר עמוד ריק

תשובה:

במגילת אסתר מניחים עמוד ריק רק בתחילתה ולא בסופה.

מקורות:

ראה קסת הסופר סי' כח סעי' ג.

 

וכך איתא שם צריך להניח בתחילה קלף חלק שיעור כדי הלהקיפה ונוהגין שלא לעשות לה עמוד כלל לא בתחילה ולא בסופה [ובמשנת סופר שם כתב בשם גר"א תרצ"א ס"ב שלכתחילה ראוי מאוד לדקדק לעשות לה עמוד בסופה ועי' בבבא בתרא יג וכן הוא על פי קבלת האר"י, וזה לשון הביאור הגר"א שם [אורח חיים סימן תרצא סעיף ב]: וצריכה כו'. ב"ב י"ג ב' וע"ש תוס' ד"ה ועושה. נראה לר"י דגרסינן ועושה בראשו כדי היקף ובסופו כדי לגלול עמוד וכן גי' הגאונים שם י"ד א' כל הספרים נגללין לתחלתן ושם ב' ספר עזרה לתחלתו נגלל ובירושלמי פ"ק דמגילה הלכה י"א ועושין עמוד לספר בסופו לתורה מכאן ומכאן לפיכך גוללו הספר לתחלתו והתורה לאמצעיתה וכן במ"ס פ"ב ובידים פ"ג רי"א שבסוף אינו מטמא עד שיעשה לו עמוד וע' ר"ש שם והרא"ש ואף לרשב"א דמקיים גי' הספרים ומחלק בין מדביק כו' מודה דבספרים לחוד עושה עמוד בסופה כו':]

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל