משחק חשמלי לילד בשבת

שאלה:

האם מותר לקנות גמבוי חשמלי לילד בן 5 בידיעה שכנראה ישחק בו גם בשבת ?

תשובה:

אין איסור לקנות לו את המשחק, כיון שזה לא מיועד בדוקא לשבת, אבל בוא ננסה לנתח את הדברים כי אינני מכיר אותו. אם מדובר בילד דתי שגדל במשפחה דתית אז בהחלט יש לחנך אותו כבר בגיל כזה שיש דברים שאסורים בשבת, גם לי יש ילדים וגם להם יש גמבוי והם בהחלט לא חושבים לשחק בו בשבת, כי זה אסור. חייבת להיות אוירה מאוד מוחלטת של שבת בבית. אם מדובר בילד שאינו דתי, כאמור אין איסור, אבל אם אפשר לקנות לו מתנה אחרת עדיף.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. במחילה מכבודו, מעשים שבכל יום שנותנים להם לבנות לגו ולא מוחים בידם ובמה זה שונה? (אישית אני יודע שמפרישים אותם ממשחקים אלקטרוניים אך לא מצליח להבין את ההבדל)

  2. הבדל גדול, ואני מעתיק לך את תשובתי בענין זה:
    למעשה מעיקר הדין, אם יש רגילות לפרק בו ביום יש צד גדול להיתר, ולכן נראה שכאן שלדבי קטן אתה מיקל, ולגבי עצמך אתה רק חושש לחומרא אבל לא רואה בזה איסור גמור ניתן לטלטל. במיוחד שמן הסתם גם לגבי קטן זה רק כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטל לצורך גופו.

    מקורות:
    בנוגע למשחקי הרכבה יש דעות חלוקות: מעיקר הדין נראה שכיון שהם עשויים לפירוק מידי אין בכך כל איסור, וזאת על פי מה שכתב בשו"ע הרב סי' שיג סעי' כא לגבי כלי שעשוי לפירוק באותו יום. טעם נוסף נראה לומר בזה לקולא, שכן אבני המשחק כל אחד מהם הוא כלי בפני עצמו שדרך השימוש בו הוא לצורך הרכבה, כך שההרכבה אינה נחשבת בנין הכלי אלא שימוש בו [כך שגם לדעת החזון איש בסי' נ ס"ק ט החולק על השולחן ערוך הרב נראה להקל בנידון דידן], וכן הוראת רבים מפוסקי זמנינו. אולם, בס' ארחות שבת עמ' רפח הביאו בשם הגרי"ש אלישיב שהחמיר בזה בדבר שיש בו הרכבה מהודקת. סברא מחודשת הובאה לחומרא בזה בס' שולחן שלמה מהגרש"ז אויערבך, שמה שהתירו כשדעתו לפרק בו ביום, הוא רק כאשר מדובר באותו בנין עצמו, כמו פקק של בקבוק, אבל כאן הרי כל פעם בונים משהו אחר, ממילא כל בנין הוא משהו בפני עצמו שאין לו קשר עם בנין קודם או עתידי ויש להחמיר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל