בועל שני וממזרות

שאלה:

שלום לכבוד הרב,

מתנצל מעומק הלב על עצם השאלה.

אשתי היקרה לי מאוד ואני נשואים (נשואים שניים) ומקיימים אורח חיים דתי לחלוטין הכולל שמירת שבת מלאה, טהרת המשפחה, תפילות, כיסוי ראש, שירי שבת, שיעורי תורה וכו' – אני דתי מבית ואישתי חוזרת בתשובה.

את בעלה הראשון הכירה אישתי, בהיותם חילוניים גמורים, מתוך מצוקה אישית קשה מאוד מאוד של חיי רחוב ושלא המקום לפרטה, ואף "נאנסה" על ידו בהיותה בת 15 בלבד והוא בן כמעט 30 – ברבות הימים, מתוך מצוקתה, התחתנו.

את אישתי היקרה הכרתי במקום העבודה כאשר הייתה בדרך לגירושין אך עדיין נשואה ולאחר שבגדה בבעלה הראשון במספר רב של פעמים והזדמנויות עם גברים שונים ל"ע (ואפילו עדים יש).

לצערי הרב, חטאנו חטא גדול וקיימנו יחסי אישות מוגנים בקונדום תחת הטעות ("המלצה" של מאן דהוא) שהדבר חוצץ – ואף הקפדנו על כך עד מועד גירושיה/גיטה. זאת ועוד, עשינו זאת תחת ההנחה שהיא כבר נאסרה מספר פעמים לבעלה הראשון עוד בטרם הזמן שבו היינו יחד (מסברה)

כיום אנו רוצים להביא ילדים משותפים לעולם, ובאמת ובתמים לגדלם לתורה, מצוות ויראת שמים. וליבנו חושש ודאב שמא נמשיך חטאנו וח"ו נביא ממזרים לעולם, דבר שאיננו מוכנים שיקרה בשום צורה ותנאי.

שאלתי לכבוד הרב, מה לעשות והאם יש להתיר לנו להביא צאצאים לעולם בדרך חיי אישות ואולי בדרך אחרת (הפריה?)

תשובה:

שלום רב,

הילדים זה לא הסיפור כאן. כלומר, הילדים בכל מקרה לא יהיו ממזרים. ממזרות נוצרת רק כאשר ההורים אסורים זה לזה באיסור עריות או באיסור כרת. זה לא המקרה. איסור לבועל הוא ודאי איסור דאורייתא אבל לא איסור כרת אלא עשה, ראה בתוס' יבמות ג'.

הנושא המרכזי כאן הוא עצם זה שאתם אסורים באיסור לבועל. הרי כאשר זה נעשה לפני שהיא קיבלה גט זה היה ביודעין ולא בשוגג. העובדה שחשבתם שמאחר שאתה נחשב לבועל "שני" אינו אומר שזה יחשב לשוגג, משום שהמדד לשוגג אינו אם ידעתם שבכך היא נאסרת לבעלה או לא, אלא האם האישה ידעה שזה אסור, וברור שהיא ידעה שזה אסור. גם העובדה שחשבתם על פי מה שמאן דהו אמר לכם שכאשר זה נעשה עם קונדום זה לא אוסר, אין זה הופך את המעשה לשוגג משום שטעות בדין אינו שוגג, כך מבואר ברשב"א בתשובה ח"א סי אלף קפט "ואם תאמר אנוסה היא זו שלא ידעה שתהא אסורה להינשא, הא ליתא דהוא להוה לה למידק, וכל דלא דייקא ואינסבא לא אמרינן אנוסה היא זו" ונפסק בשו"ע בסוף סי' יז. וראה עוד בשו"ת עין יצחק אבה"ע ח"א סי' ע' ענף ד' שביאר ששוגגת באיסור זה קרוב למזיד שבזה לא התירה התורה מהפסוק "והיא תא נתפשה". כלומר, שוגגת כזו אסורה מדאורייתא. בפרט במקרה כזה שמן הסתם כלל לא ברור שזה נחשב אפילו לשוגגת באיסור.

לכן מכל הטעמים הללו, אין שום פתח להיתר.

הנקודה היחידה שיש לדון הוא עצם הנושא של בועל שני. אבל צריכים להבין כי גם המהר"א ששון שהוא הראשון שהעלה את הנושא, שאם היא כבר נאסרה לבעל ע"י בועל אחר, א"כ הבועל השני אינו אוסר אותה שוב לבעלה וממילא לא נאסר מדין בועל. בכל זאת הוא עצמו דוחה את האפשרות הזו. וכן רבים מהאחרונים דחו את הדברים בגמרא מפורשת בסנהדרין מ"א, ראה בהרחבה בפתחי תשובה אבה"ע סי' קעח ס"ק יא. וכן בשו"ת אגרות משה (אבה"ע ח"א סי' נד). אמנם בשו"ת מטעמי יצחק (ר' יצחק מהמבורג מחותנו של הנודע ביהודה) ביאר את הסוגיה בסנהדרין שם באופן נפלא שלא רק שאין דחיה לנושא של בועל שני אלא יש גם ראיה משם הובא בקצרה בפתחי תשובה סוף סי' קעח, אבל להלכה גם הפוסקים שמתחשבים בכך זה רק כצירוף לנקודות היתר אחרות שכאן לצערי איני רואה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. מחילה, האם כבודו בטוח שאפשר לענות על שאלה כזו באמצעות האינטרנט?
    בעיני חוסר אחריות משווע.
    ראוי היה להפנות אותם לדיין פוסק שיברר את המקרה לאשורו. יבדוק את הקידושין הראשונים של האשה, אולי אפשר לפוסלם, הרי סוף כל סוף היו חילוניים, וכן הלאה.
    במקום זאת, להשיב תשובה נחרצת שכזו, שסותמת את הגולל על זוג שחזר בתשובה ורוצה לחיות חיי תורה, זו ממש לא דרך פסיקה מקובלת.
    המלצתי האישית לבני הזוג, לפנות לדיין מוסמך שיברר את המקרה עד תום.

  2. הנושא נבדק. צריכים להבין שלפעמים באתר אי אפשר להביא הכל. המלצתי האישית שלהבא כדאי לכתוב בצורה עדינה יותר כאשר אינם יודעים את הפרטים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל