סוף זמן תפילה – סיום שמונה עשרה או תחילתו?

שאלה:

כשאומרים "סוף זמן תפילה", לאיזה חלק בתפילה הכוונה? לפני עמידה, אחרי עמידה, או בכלל תחילת ברכות ק"ש שאחרי "ברכו"?

תשובה:

הכוונה היא לסיום תפילת העמידה.

מקורות:

למעשה נחלקו הדעות אם הכוונה לתחילת שמונה עשרה או סיומו, וכתבתי לפי הכרעת המשנה ברורה.

ראה בערוך השולחן סי' קי סעי' שכתב: "ודע שיש מי שאומר דכשהשעה עוברת יתפלל הביננו [מג"א סק"א בשם כנה"ג] ומזה נראה דס"ל דאם התחיל בתפלה קודם גמר הזמן של תפלה ונמשכה עד אחר הזמן לא מקרי שהתפלל בזמנו דהא ודאי כונתו שעתה עדיין לא עבר הזמן דאל"כ מאי נ"מ ולכן ס"ל שיתפלל הביננו ויסיים בתוך הזמן אבל כל הי"ח ברכות יסיים אחר הזמן ולענ"ד נראה מתוס' ברכות [ז'. בד"ה שאלמלי] דהולכין אחר ההתחלה ואם התחיל בזמן תפלה מקרי תפלה בזמנה אף על פי שמסיימה לאחר הזמן ע"ש". ראה עוד במשנה ברורה סי' פט סק"ה כשעוסק בזמני התפילה שכתב שצריך לגמור שמו"ע לפני שליש היום (סוף זמן תפילה).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל