משאבת מים חשמלית בשבת

שאלה:

שלום כבוד הרב.
יש לי בבית משאבת מים חשמלי תת קרקעי, כשאני פותח הברז לאחר שנייה יוצאים המים עם כוח.. (כי המשאבת מים נדלקה)

אז אסור לפתוח הברז בשבת? או יש איזה פיטרון?
ואותה שאלה לגבי האסלה, אסור להוריד את המים של האסלה?

תודה מראש!

תשובה:

שלום וברכה

כאשר יש משאבת מים חשמלית חייבים למצוא פתרון לשבת, אינני יועד מה היא העצה לזה, כדאי לפנות למשמרת השבת או למכון הטכנולוגי להלכה שיציעו מה אפשר לעשות בהתאם לנסיבות בבית.

כפי שדבר מתואר על ידי רבני המכון הטכנולגי להלכה, יש בבעיה זו של משאבות המים הפועלות בשבת מספר בעיות חמורות, ויש בזה חילוק בין בנינים גבוהים מאוד ומגדלי מגורים וכל כדומה לבין בתים פרטיים, משום שבבתים פרטיים הפעלת המשאבה בשבת הוא מוגדרת כפסיק רישא דהיינו שהרי בודאי שעל ידי פעולתו של האדם תופעל המשאבה באופן האסור בשבת. דרך הפעולה של אותם המשאבות שונה זו מזו ישנם משאבות שמתחילות לפעול כשהברז נפתח וישנן משאבות שלוקח פרק זמן מסוים בערך כעשרים שניות מזמן פתיחת הברז לבין הפעלת המשאבה, במשאבות מן הסוג השני היה מקום לדון שהפעלתן מוגדרת רק כהפעלה בכוח שני מפני שרק לאחר שהמשאבה חשה את הירידה בלחץ המים מופעלת על ידי זה המשאבה, אמנם דעת היד רמה במסכת סנהדרין שבאופן זה הדבר מוגדרת כהסרת מונע ולכן דינו כוח ראשון.

אמנם דנים בזה שהורדת המים בשירותים יש בה מקום להקל יותר מפני שאין בהורדת המים מעשה הפועל ישירות להסיר את המניעה משיחרור המים המפעיל את המשאבה אלא הפעולה היא הרקת המים שכבר נמצאים עתה בזמן זה במיכל הניאג'רה ובעקבות התרקנות מיכל הניאג'רה נגרמת על ידי מנגנון מסוים המתוקן בה פתיחת הברז על ידי המצוף.

חשוב לדעת שישנם אמנם היתרים דחוקים שיכול להיות שלא כדאי לסמוך עליהם, ובודאי למי שאכן רוצה להדר בשמירת שבת כראוי, ולזכות לשכר שמירת השבת בזה ובבא, שאין מן הראוי לו לסמוך על היתרים דחוקים. לרבני המכון הטכנולגי להלכה מספר הצעות ועדיף ליצור עימם קשר או עם רבני משמרת השבת. בכל אופן ההצעות שלהם למקרה שלא תצליחו לתפסו אותם הםף לנסות לנתק לפני כניסת השבת את משאבות המים, ההשלכה של הדבר היא אכן שהמים יצאו בלחץ נמוך מן הלחץ שאתם רגילים לו, אמנם יש בכך טירחא מסוימת אך בודאי שראוי הדבר לכבוד שמירת השבת. אפשרות נוספת וקצת יותר מורכבת היא להשאיר במשך השבת ברז מים שישאר פתוח בזרם שעל ידו תפעל המשאבה ברציפות במשך כל השבת וכך לא תופעל המשאבה בשאר פתיחות הברז. פיתרון זה הוא אפשרי רק בסוגים מסוים של משאבות, אלו הם המשאבות שיש בהם עוצמה קבועה של זרם שאיננה משתנה, ולכן כשהם כבר פועלת אין לכמות הצריכה של המים השפעה וחיזוק פעולת המשאבה. אמנם ישנן משאבות עם מנוע אינוורטר שאופן פעולתם היא בתדר משתנה והוא תלוי לפי עוצמת הלחץ, במשאבות אלו כל צרריכה ושימוש בכמות גבוהה יותר של מים גורמת לשינוי תדר ולהגברת הזרם החשמלי במשאבה ובדבר זה יש מקום להחמיר. אפשרות נוספות שראוי לחשוב עליה בכדי להישתמש בשבת לטווח ארוך בלא שום חשש הוא להתקין על גג הבית דוד או מיכל גדול שיכול להספיק לדרי ביתך לצורך שבת שלמה את המיכל תוכל למלאות לפני השבת בלחץ הגבוה של השאבה ולאחר מכן תנתק את המיכל מן החיבור למשאבה, ותחבר את צריכת המים של דירתך למיכל הזה ומן המים האלו תוכל לשתות בשבת ללא שום חשש. ישנה עוד אפשר להתקין מיתקן מסוים שנקרא SGT ההופך את גרימת הפעלת המשאבה לפעולה מותרת בשבת.

במקרה הצורך קיימת גם אפשרות להתקין (או להסב) יחד עם המשאבה מיכל מים, באופן שבכל פעולה של המשאבה יהיה בו די לחץ מים שניתן להשתמש בו לכמות מסוימת של מים, בכמות של כ-40-50 ליטר, כך שפתיחת מים או הורדת המים בשירותים בשבת לא תגרום בהכרח להפעלת המשאבה ולא תהיה בגדר של 'פסיק רישא'.

אכן הדבר נראה קשה מאוד אך דע לך שגדול שכרה של שמירת השבת, וכך נאמר בגמ' במסכת שבת דף קיח עמוד ב' "אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן כל המשמר שבת כהלכתו אפי' עובד ע"ז [כדור] אנוש מוחלין לו שנאמר (ישעיהו נו, ב) אשרי אנוש יעשה זאת וגו' מחללו אל תקרי מחללו אלא מחול לו אמר רב יהודה אמר רב אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון שנאמר (שמות טז, כז) ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט וכתיב בתריה ויבא עמלק אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים שנא' (ישעיהו נו, ד) כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי וכתיב בתריה והביאותים אל הר קדשי וגו'."

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל