לתרומות לחץ כאן

לחשב שעות עבודה שלא פעל האינטרנט בעבודה

שאלה:

שלום,
אני עובדת במשרד שכל אחד קובע את שעות העבודה שלו, ועכשיו עובדים יום בבית ויום מהמשרד (קפסולות). אני בחרתי לעבוד ב-5 בבוקר. ביום ראשון אני מנסה להתחבר ואין אפשרות, מסתבר שהאינטרנט במשרד נפל וממתינים לאנשי מחשבים. לכן לא יכולתי לעבוד בזמן זה. האם אוכל לחשב זמן זה כשעות עבודה כיוון שזה תקלה במשרד ואני התעוררתי כדי להתחיל לעבוד ב-5?
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

השעות שהיית זמינה לעבוד מהבית מגיע לך שכר. ולכן את יכולה לחשב את השעות שלא היה אינטרנט כשעות עבודה.

בהצלחה.

מקורות:

פועל שנקרא לעבוד ואירע הפסקת חשמל

בשו"ע חו"מ סימן שלד סעיף א "השוכר את הפועל להשקות השדה מזה הנהר, ופסק הנהר בחצי היום, אם אין דרכו להפסיק, או אפילו שדרכו לפסוק והפועל יודע דרך הנהר, פסידא דפועל ואין בעל הבית נותן לו כלום". 

ומכאן יש ללמוד שאם הזמין פועל שיעשה תיקוני בית ואירע הפסקת חשמל, פטור הבעה"ב לשלם לו מאחר והפסקת חשמל הוא דבר נדיר והבעה"ב לא היה מודע לכך, ודינו כנאנס בעל הבית שפטור. אלא ששכר הליכה יהיה חייב לשלם כדין פועל שהלך שלמרות שנאנס בעל הבית חייב לשלם לו – ראה נתיבות סימן שלה ס"ק ג.

לכאורה הדין גם בעובד משרד שלא פעל האינטרנט או שלא פעל השרת והעובדים לא יכלו לעבוד, לכאורה היה נראה שדינו כיבש המעיין שפטור בעל הבית לשלם להם את שכרם.

חילוק בין פועל פרטי לעובדי משרד

אלא שנראה לחלק בין הדברים שפועל שנשכר לעבודת בית משלמים לו עבור המלאכה, ואם לא היה ניתן לבצע את העבודה מחמת אונס – פטור המעביד. אולם בעובד משרד שנשכר חודשי, המעביד חייב לספק עבודה לעובד לפי השעות שסוכם, ואין אפשרות לשלוח את העובד לא תשלום. והיות ויש תנאי של העסקה בסך שעות מסוים, דינו שווה לנפסק בשו"ע סימן שלה סעיף א – "השוכר את הפועל למלאכה ידועה, ונשלמה בחצי היום, אם יש מלאכה כמותה או קלה ממנה, עושה. ואם אין לו, נותן לו שכרו כפועל בטל". השו"ע לא הזכיר חילוק אם נאנס ולא היה מה לתת לעבוד, כיון שנשכר ליום עבודה, חייבים לשלם לו עבור יום עבודה, בשונה מהמובא לעיל שנשכר להשקות את השדה שאם אירע אונס שפטור המעביד.

ולפ"ז אם אירע אונס מצד העבודה ובכל עובדי משרד יש תנאי של התחייבות להעסיק את העובד שעות מספר, חייבים לשלם לעובד על הזמן שהעובד היה זמין לעבוד, אם הביטול הגיע מסיבת העבודה.

סברה נוספת יש לחייב את המעביד, מאחר והעובד זמין ומגיע לבדוק אם יש אפשרות לעבוד, נקרא שעושה את פעולתו. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל