עונה בגיל מבוגר

שאלה:

אדם בגיל 65 ומעלה מה החיוב שלו לגבי מצוות עונה? והאם זה תלוי בדעת האשה כשמוחלת על כך ואף היא לא רוצה או שלא

תשובה:

שבוע טוב,

כאשר האישה מוחלת זה פשוט, הרי כך נפסק בשו"ע אבה"ע סי' עו שלאחר שקיים פריה ורביה (ובגלאים הללו זה כבר ממילא לא משנה) אם האישה מוחלת הוא אינו חייב לקיים עונה. אולם כאשר האישה רוצה והבעל אינו יכול מסיבות של גיל או בעיה רפואית מעיקר הדין המדד הוא עד חצי שנה. כלומר, מעיקר הדין אם גם לאחר חצי שנה אינו יכול האישה יכולה לתבוע גירושין.

וכך נפסק בשו"ע (אבה"ע  שם סעי' יא): "אסור לאדם למנוע אשתו מעונתה ואם מנע כדי לצערה עבר בלא תעשה שבתורה שנאמר שארה כסותה ועונתה לא יגרע, ואם חלה או תשש כחו ואינו יכול לבעול ימתין ששה חדשים עד שיבריא שאין לך עונה גדולה מזו ואחר כך או יטול ממנה רשות או יוציא ויתן כתובה". והוא מלשונו של הרמב"ם בפי"ד מהלכות אישות.

כלומר, אם היא דורשת, והוא אינו יכול לעמוד בדרישתה, גם לא לאחר ששה חודשים, שהיא העונה הרחוקה ביותר, חייב להוציא – לגרשה עפ"י רצונה. אולם כתבו הפוסקים (ראה בדרכי משה ובבאר היטב שם), שאם הוא חלה וזמן הרפואה הוא יותר מהשיעור הנ"ל, חייבת להמתין לו גם שיעור זמן ממושך יותר. וראה עוד בשו"ת בשמים ראש סי' קכ, שם נראה שאפילו שהוא שיעור זמן ארוך מאד. העיקר שבסופו של דבר, כפי הנראה עתה, הוא יחזור כוחו ואונו.

אולם אם הבעל יכול אלא שאינו רוצה להאישה רוצה, לכאו' הוא מחוייב בעונה כרגיל. אולם יתכן שאם בגלאים הללו התדירות פוחתת אצל כולם, החובה לא תהיה מעבר למקובל. כפי שרואים בכמה מקומות שחיוב עונה נקבע בהתאם למקובל. ואם אצל הספנים או אצל הגמלים זה פעם בחצי שנה או פעם בשלשה חודשים אז זה החיוב שלו, א"כ כך גם במקרה דנן אם המקובל הוא שזה פחות מפעמיים בשבוע שזה הרגיל כפי שהובא בפוסקים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל