תרומות – לחץ כאן

אוכל בשביל אורחים בסעודות שבת מכספי מעשר

שאלה:

לכבוד רבנים,
ראובן עושה אצלו בבית סועדות שבת גדולות ומזמין להן אורחים. האם מותר להחשיב כסף שהוא הוציא על אוכל בשביל אורחים (חוץ מאוכל שאכל ראובן עצמו ובני ביתו) ככספי מעשר (או להשתמש בכספי מעשר למטרה זו)? חשוב להדגיש שאילו הוא לא היה מזמין אורחים, לא היה קונה כמות אוכל כה גדולה.
תודה רבה ושבת שלום.

תשובה:

שלום וברכה

ככל שמדובר באנשים שאין להם מקום לאכול, או שחסר להם בשמחת ואוירת השבת, אפשר להוציא מכספי מעשר, אבל אם אלו סתם חברים שלו שהוא רוצה לבלות איתם ביחד את שמחת השבת, אין מקום לתת ממעשרות.

שבת שלום ומבורך ושתרבה השמחה והרוממות בשבת במעונכם!

מקורות:

מקור לדברים שניתן לעשות בכספי מעשר עי' בש"ך, שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רמט, ס"ק ג, וזה לשונו: ואין לעשות ממעשר שלו כו'. מהרש"ל והדרישה כתבו בשם תשובת מהר"מ דכל מצוה שתבא לידו כגון להיות בעל ברית או להכניס חתן וכלה לחופה וכה"ג וכן לקנות ספרים ללמוד בהם ולהשאילן לאחרים ללמוד בהם אם לא היה יכולת בידו ולא היה עושה אותה מצוה יכול לקנות מן המעשר ע"כ ובתשו' מהר"מ מרוטנבורג דפוס פראג סי' ע"ה כתב ולפזר מעשרותיו לעניים (צ"ל לבניו) הגדולים שאינו חייב לטפל בהם מותר דאפי' לאביו מותר לתת אם הוא עני משום כבוד אביו אבל (צ"ל וכ"ש) לבניו דמותר במקום שאין בעיר תקנה לתת לכיס של צדקה עכ"ל ומשמע דמותר אפי' יש בידו יכולת לפרנס ממקום אחר דזה הוי צדקה כדלקמן סימן רנ"א ס"ג:

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל