תרומות – לחץ כאן

האם צריך להפריש מעשר מכסף שמיועד לפירעון חובות

שאלה:

לכבוד רבנים,
ראובן היה חייב מאה דולר לשמעון ומאה דולר ללוי. לאחר מכן הוא קיבל מאתיים דולר משכורת. האם הוא חייב להפריש מעשר ממאתיים דולר ורק אחרי זה לפרוע חובות שלו (כלומר להפריש עשרים דולר ממאתיים בתור מעשר ולהוסיף עשרים דולר ממקום אחר כדי לפרוע את החובות בסכום מאתיים דולר) או שהוא יכול לתת כל מאתיים דולר כדי לפרוע חובות שלו בלי להפריש מהם מעשר?
תודה רבה!

תשובה:

שלום וברכה,

אם בשעה שלווה משמעון ולוי הפריש ממעות ההלוואה לא יצטרך לעשר שוב. אבל אם לא עישר את ההלוואה, יש לעשר את ההכנסה ואח"כ לפרוע את החובות.

ומי שלא גומר את החודש פטור ממעשר, ראה רמ"א יו"ד סי' רנג סעי' ג שעני פטור ממעשר, ובס' אהבת צדקה פרק ד בשם הגרי"ש אלישיב, שאף אם לא יזדקק לבריות אלא שלא יוכל לחיות כפי הרגלו הוא פטור מלתת מעשר. מדברי הערוך השלחן סי' רנא נראה שאם יש לאדם מזון מועט כדי כלכלתו בדוחק הוא חייב במעשר אף שהוא דחוק מאוד בפרנסתו, אולם, כאמור הורה הגרי"ש אלישיב שאין הלכה כדבריו.

 

בשו"ת מנחת יצחק ח"ו סי' קא מחדש, שגם אדם שפטור מלתת מעשר כספים ראוי שיפריש סך זה מהכנסותיו ולאחר מכן יטול את המעות לעצמו, לפי שעצם ההפרשה יש בה תיקון גדול על פי קבלה.

 

[במקום אחר כתבנו שלכתחילה, נראה שאדם שעתה דחוק לפרנסתו, אף שכאמור הוא פטור מלתת מעשר כספים כדאי לעשות על כך התרת נדרים, שכן לדעת רוב הפוסקים מעשר כספים אינו חיוב גמור אלא מנהג, אולם לאחר שאדם נהג כך ולא התנה שיהיה בלי נדר נעשה עליו הדבר כנדר, וממילא, אם יעשה התרת נדרים הדין קל הרבה יותר ובודאי יהיה רשאי להמנע מלהפריש.]

Join the Conversation

2 Comments

  1. תודה רבה על התשובה!
    יש כאן פרט חשוב: אם ראובן יעשר את ההכנסה הוא יצטרך ללוות שוב כדי "לסגור חודש" כי אין לא מספיק כסף. האם בכל זאת יעשר?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל