לעבור על חטא קל (דרבנן) כדי להימנע מאיסור חמור (דאוריתא)

שאלה:

שלום.
ישנו כלל הלכתי שאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך ,כדי להציל את חבירו מאיסור חמור יותר. האם זה אמור גם ביחס לעצמו כלומר כשהוא בעצמו רוצה להימנע מאיסור חמור ע"י שיעבור על איסור קל . למשל במקום לאכול בשר(בקר) בחלב ויעבור על איסור דאוריתא הוא יאכל בשר עוף בחלב דרבנן וכיו"ב בהלכות שבת וטהרת המשפחה, ולכאורה יותר מזה אמרו חז"ל אם אדם רואה שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו ויעשה מה שליבו חפץ.(קידושין מ, ע"א) היינו שעוון חילול השם בפהרסיא חמור יותר או שאין לללמוד משם לנידו"ד ובכל מקרה אחר כשהוא בינו לבן עצמו אין אומרים לו חטא בחטא קל כדי להצילו מחטא חמור יותר.
בברכה רבה

תשובה:

שלום וברכה

שאלתך זו היא סוגיא רחבה, שורש הדברים בגמרא בשבת ד א ובשו"ע רנד ו לגבי רדיית הפת מהתנור קודם שתאפה כדי שלא לבוא לאיסור סקילה, אבל זה קצת שונה, כי שם אני לא מתיר לו איסור בקום עשה, אלא אם לא יעשה את האיסור הקל בהכרח מאליו יבוא לידי איסור סקילה, מה שאין כן כאן שבידו להמנע משני האיסורים ואיך נתיר לו אסיור דרבנן בגלל שיצרו מתגבר עליו… ודנו בזה רבים מהפוסקים אציין רק בקצרה ותוכל לעיין בדבריהם, ראה שו"ת משיב דבר ח"ב סי מג שמצדד להתיר זאת, כדי לתת יד לפושעים שיחזרו אט אט בתשובה, ולעומתו ראה שו"ת יביע אומר ח"ד יו"ד סי' ז שמחמיר בזה מאוד על פי מקורות רבים ואוסר להקל כדי להמנע מאיסור חמור, וכן החמיר בזה בשו"ת חתם סופר אבהע"ז ח"א סי' לו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל