מקום אכילה או מקום שינה לענין נר שבת ונר חנוכה

שאלה:

אדם שאוכל בבית אחד וישן בבית אחר היכן ידליק נרות שבת והיכן נרות חנוכה?

תשובה:

שלום וברכה

הדלקת נרות שבת ודאי העיקר מקום אכילה, כי עיקר הענין הוא העונג בסעודה. מדליקים במקום שינה רק נשים ספרדיות המתארחות במקום שיש כבר מי שמדליקה במקום האכילה, ומחמת שספרדים נהגו שלא מברכים על תוספת אורה.

לגבי נר חנוכה: מדברי המשנה ברורה בסי’ תרעז סעי’ א נראה שמקום האכילה הוא העיקר [ואף לדעת השו”ע שם רק משום החשד סבר שמקום לינה עיקר, ובזמנינו אין חשד], אבל למעשה ודאי יוצא ידי חובתו בין כך ובין כך. לדעת הגר”ע יוסף יש להעדיף גם בזמנינו את מקום הלינה. כמובן הכל מדובר כשזה מקום אכילתו הקבוע פעמיים ביום, ולא רק בשבת או רק בזמנים מסוימים.

מקורות:

עי' בדברי המשנה ברורה אורח חיים סי' תרעז ס"ק א' וכן כתב שם: אכסנאי וכו':    וה"ה הבחורים שלומדים שלא בביתם צריכין להשתתף עכ"פ ודוקא בבחור שאוכל בפ"ע אבל אם סמוך על שולחן בעה"ב הוא בכלל ב"ב וה"ה משרתיו כיון שהם סמוכין על שולחנו בקביעות מדינא א"צ להדליק אא"כ רוצה להיות מן המהדרין:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל