לתרומות לחץ כאן

טלפון לגוי הנמצא בחו"ל כשאצל הגוי עדיין שבת

שאלה:

האים אני יכל להתקשר לחברה לא יהודים שאני עובד איתם במדינה אחרת בזמן שאצלהם שבת

תשובה:

שלום וברכה

אין איסור אמירה לגוי כשאתה נמצא במקום שכבר יצאה השבת או לא התחילה. המיקום של הגוי ממש לא רלוונטי. דומה הדבר למי שכבר קיבל שבת וחברו לא קיבל שבת שנתבאר דינו זה בסי’ רסג במשנה ברורה ס”ק סד.

וכן כתבו הלכה למעשה בענין זה ממש במקרה זה, כאשר אצל היהודי לא שבת ואצל הגוי היא שבת, בשו”ת חלקת יעקב ח”ג סי’ קו, בצל החכמה ח”ג סי’ קכה, או לציון ח”א סי’ יד, שבט הלוי ח”ג סי’ קעב. אמנם בשו”ת קנין תורה ח”ו סי’ יז החמיר בזה משום אוושא מלתא.

מקורות:

ז"ל המ"ב שם: (סד) מותר לומר – דכיון שלחבירו מותר אין איסור אמירה שייך בזה. וסעיף זה איירי כשיש שהות הרבה עד בה"ש דאם הוא סמוך לבין השמשות בודאי קבלו רוב אנשי העיר שבת והמיעוט נגרר אחריהן בע"כ וכדלעיל בסי"ב ולא שייך דין זה. כשמגיע סמוך לבין השמשות אל ימתינו לומר מזמור שיר ליום השבת [או שאר מאמרים הנוהגים לומר בשביל קבלת שבת] בשביל איזה אנשים העוסקים בביתם בעניניהם ומשהין לבוא לבהכ"נ:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל