הנאה מנרות החנוכה בחצי שעה שהם דולקים

שאלה:

בדין הנאה מנרות החנוכה בחצי שעה שהם דולקים הביא השולחן ערוך (אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעג סעיף א) את שתי הדעות: דעה א- אסור הכול כפי שפסק הרמב"ם, דעה ב- מותר תשמיש מצווה כשיטת בעל המאור:
"לפי שאסור להשתמש בנר חנוכה בין בשבת בין בחול, ואפי' לבדוק מעות או למנותן לאורה אסור, אפי' תשמיש של קדושה, כגון ללמוד לאורה, אסור; ויש מי שמתיר בתשמיש של קדושה"
כיצד נפסק להלכה למעשה

תשובה:

בדרך כלל מקובל בדברי מרן השו"ע שכאשר יש "סתם ויש" הלכה כסתם, וכיון שהביא בסתמא את הדעה המחמירה יש להחמיר, אלא שראה בביאור הלכה שם, שתשמיש של מצוה בדרך אקראי יש להקל, כיון שיש גם מחלוקת אם הדעה הראשונה אוסרת זאת ומחלוקתם רק בדרך קבע, והוא כעין ספק ספקא.

ערב טוב ומבורך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל