לתרומות לחץ כאן

"ערב-רב" מדינת ישראל ומה שביניהם

שאלה:

כידוע לפני ביאת המשיח תנתן ממשלה לערב רב וזה כבר התחיל בשנת תש"ח. מה שלא מסתדר לי זה אם מעיינים בשושלת הדורות של ראשי הציונות הרי שלא הרבה דורות אחורה הוריהם וסביהם הרי היו יהודים כשרים אז איך פתאום הם נהיו ערב-רב? אם האמא והסבתא וכן הלאה יהודיות הם גם אמורים להיות יהודים, ואם הם ערב-רב'ניקים אז גם כל הדורות אחורה אמורים להיות ערב-רב'ניקים עד לדור יוצאי מצרים! וכי היו אנשים בדורות הללו שסברו עליהם שהם יהודים והתייחסו עליהם כיהודים וכן הם כלפי עצמם קיימו את כל התרי"ג כיהודים כשלמעשה הם בעצם גויים?

תשובה:

שלום וברכה

אינני יודע מי נקרא ערב רב, והאם אכן הערב רב ישלטו במדינה ומתי, העיסוק בזה בעיני הוא גם פוגעני ולא ראוי, אני מכיר כל כך הרבה יהודים תמימים רחוקים רחוקים שפשוט לא מבינים כלום ולא יודעים כלום, לפעמים היו רוצים, אבל הכל כל כך זר להם… פוגשים אותם כאן באתר המון. אינני יודע גם אם ערב רב הכוונה צאצאיהם של אותם שיצאו ממצרים שלא כדין, או שהכוונה לכאלו הנוהגים שלא כדין, בכל מקרה הקמת המדינה כדברי הרב מבריסק היתה חיוך גדול משמים, שהיו שזכו לנצל אותו כראוי בהקמת מוסדות תורה וחינוך לחיי תורה בארץ, וב"ה זכינו שיש בארץ להערכתי כמליון וחצי נפש ממשפחות החרדים לדבר ה', שזכו לחונן את עפרה ולחיות בה. ידועים דברי הרמב"ן פ' אמור שכל קיום המצוות בחו"ל הוא בגדר הציבי לך ציונים אבל עיקר תיקונן וענינן הוא דוקא בארץ, ואנחנו מזמינים גם את כבודו לעשות מאמץ, לעלות לארץ הקודש לחיות בה בשמחה ארץ אשר עיני ה' אלוקינו בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. אנחנו רגילים להתלונן הרבה באופן כללי וגם בענין זה, יש חילונים, לא מספיק נותנים תקציבים וכו', אומר לך מהיכרות קרובה… טובה הארץ מאוד מאוד, בואו וחיו בה וביחד נמתין בה למשיח בן דוד שיבוא ועמו תבוא רוח טהרה וכל היהודים הרחוקים תינוקות שנשבו בחינוך המערבי ובכל מה שעבר עלינו במאה שנים האחרונות יראו באור ה', ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, ולא ימצא עוד תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא יהיו בקיאים בתורה הק' ובמצוותיה.

מקורות:

בענין דבריך על הערב רב, אכן הם מיוסדים על דברי הגאון באבן שלמה פרק י"א ו' שכך הוא כותב: הערב רב הם פורקי עול מלכות שמים, והם דבוקים מאוד בישראל וישראל לומדים ממעשיהם והם העשירים הגאוותנים והם גורמים כל ביטול תורה ואריכת הגלות הם הרודפים אחר התאוה הם ראשי ישראל בגלות וגוזלים לעניי ישראל ומתרפים לעשות גמילות חסדים וצדקה עם בעלי תורה, ומזלזלין בתלמידי חכמים וזה מרומז בכתוב (בראשית ל"ג ב') 'וישם את השפחות וילדיהן ראשונה' – הם הערב רב שהם ראשי העם, 'ואת לאה וילדיה אחרונים' – הם העמי הארצות הטובים הכפופים תחת הערב רב, 'ואת רחל ואת יוסף אחרונים' – הם התלמידי חכמים שהם שפלים מכולם והם נקראים על שם רחל שהיא עקרת הבית… והם [תלמידי חכמים] מבוזין בגלותא בתראה ונרדפין מן הערב רב וכו' שם ואכן ישנה גם מסורת על על אנשים שקלקלו והדיחו את עם ישראל מאביו שבשמים שהם היו מערב רב. אבל כאמור כיום לא ברור שזה המצב, עיקר דבריו של הגאון שהערב הרב הם אלו שגורמים צרות לעניי ישראל ולתלמידי חכמים, והם הולכים בדרך של הערב רב. אמנם כאלו יכולים להיות בכל מקום ולאו דווקא בארץ ישראל.

מאידך מצינו במפרשים גם שיש מעלה בגרים המסתפחים לעם ישראל כמו שכתב הרשב"ם על הפסוק "אף חובב עמים" וזה לשונו: גם אומות העולם, כגון ערב רב. ומן האומות שנתגיירו ובאו לקבל התורה עם ישראל, גם אותם חיבב הקב"ה וקבלם ושכן עליהם, כדכתיב במזמור יקום אלהים ויפוצו אויביו (תהלים פרק סח): "רֶכֶב אֱלֹהִים רִבֹּתַיִם אַלְפֵי שִׁנְאָן אֲדֹנָי בָם סִינַי בַּקֹּדֶשׁ, ע"כ. נמצא כי ה' חיבב אותם וקיבל אותם לעם ישראל. והיינו שבאופן שאכן אותם הערב רק רוצים לקבל ע"ע להשתייך לעם ה' הרי שיש בכך מעלה וחביבות מיוחדת וכן מצינו בכלי יקר בשמות יב פסוק נא שכתב "והקרוב אלי לומר בזה, שהערב רב שנתגיירו ויצאו מעצמם ממצרים קרא הכתוב צבאות ה' כי חביבים הגרים לפני הקב"ה אע"פ שאינן בכלל בני ישראל מ"מ צבאות ה' הם ג"כ, כמו ישראל, לכך נאמר בפסוק ראשון יצאו כל צבאות ה' על הגרים שיצאו מעצמם ולא הוציאם ה', אבל בפסוק שני אמר על בני ישראל ממש שהוציאם ה' על צבאותם נוסף על אותן הצבאות שיצאו כבר מעצמם," והיינו שאכן חביבים הגרים והמסתפחים אל עם ישראל לפני ה', וגם אם הם נקראים ערב רב. ומכך נראה שאם אכן אותם המנהיגים גם בארץ ישראל יחזרו בתשובה ויכירו כוח ה' ובחירתו בישראל לסגולתו הרי שיצאו מכלל ירשעים ויבואו לכלל ערב רב החביבים, ויש להתפלל על זה ככל האפשר.

 

שנזכה לכל הטוב!

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. מצטער עם נשמעתי מדי חריף, ו-לא אני לא סבור שכל מי שזכה לגור בארץ או שמשתתף בבחירות ואפילו מכהן כחבר כנסת הוא "ערב-רב'ניק". ישנם הרבה יראים וגם שלמים שלוחי דרבנן שעושים שליחותם נאמנה. אך אני גם לא המצאתי את זה. זה כבר מוזכר בדברי גדולי-ישראל ואם זיכרוני אינו מטעיני המקור מהזוהר. גם אני לא מבין בזה על מי בדיוק מדובר וככל הנראה הכוונה היתה לאותם שמטרתם בהקמת המדינה היתה לחלן את העם ולנצר אותו כידוע וכמפורסם.

    ובקשר להצעה האחרונה – הרי שנפשי יוצאת לכך. הלוואי ואזכה לכך. נולדתי, חונכתי וגדלתי בארץ ובשלב כלשהוא נאלצתי לעזוב מסיבות שרק ההשגחה יכולה לסובב ומאז אני מציר על כך וגם שוחחתי מס' פעמים עם אשתי שיש לקבוע דירה איתכם אלא שלא איסתייע מילתא. נפשי יוצאת לזכות בזכות זו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל