פסיקת הרמ"א בעניין כמה נרות חנוכה מדליקים בכל יום

שאלה:

מקובל לומר בעניין כמה נרות חנוכה מדליקים בכל יום: השו"ע פסק כתוספות, הרמ"א כרמב"ם, כך כתב הט"ז (אורח חיים סימן תרעא ס"ק א) לכאורה דברי הט"ז קשים, שכן דעת הרמב"ם: בכל יום- בעל הבית מדליק נרות לפי מספר בני הבית כפול היום בו אנו נמצאים בחנוכה, ואילו הרמ"א פסק: כל אחד מבני הבית מדליק!
אחר העיון מצאתי שאלה זו אצל הרב ישראל יעקב פישר (אבן ישראל הלכות מגילה וחנוכה פרק ד הלכה א)
שאלתי הרב:
א כיצד יש ליישב את התמיה של אבן ישראל על דברי הרמ"א?
ב מקור הרמ"א לכאורה אינו מהרמב"ם כפי שמצוין אלא מדברי המהר"ל וכך נראה בדרכי משה, מדוע צוין שמקור הרמ"א הוא מהרמב"ם?
ג האם לפי זה להלכה בימינו לבני אשכנז יש לפסוק כהבנה הפשוטה ברמב"ם וכפי שציין הרמ"א בדרכי משה ועל בעל הבית להדליק נרות בכל יום כפי מספר בני הבית כפול אותו היום בימי החנוכה?

תשובה:

שלום וברכה

בנושא הזה של הדלקת נרות חנוכה יש שתי שאלות שונות: ראשית יש את השאלה עקרונית האם המהדרין מן המהדרין מורכב על המהדרין, כלומר גם מוסיף והולך וגם כנגד אנשי הבית, או שהם מסלולים שונים, כלומר, או מוסיף והולך או כנגד אנשי הבית. במחלוקת היסודית הזו פסק הרמ"א כדעת הרמב"ם. כמו כן יש דיון נוסף, עד כמה שמדליקים כנגד אנשי הבית, מי מדלי את הנרות, האם בעל הבית מדליק עבורם, או שיש הידור שכל אחד יקיים את המצוה בעצמו, בנקודה זו, לא פסק הרמ"א כדעת הרמב"ם, אלו נושאים נפרדים לגמרי. ברור אם כן שאין לפסוק כמו הרמב"ם נגד הכרעת הרמ"א שאנו בני אשכנז הולכים אחר פסיקותיו, ובפרט שכדבריו היה מנהג בני אשכנז דורות רבים. בשו"ת רעק"א סי' יב אגב מסביר, שחלק מההידור של המהדרין הוא שכל אחד יקיים את המצוה בעצמו… ומכל מקום אין כל סתירה בדברים, במחלקות העקרונים בביאור דין המהדרין ודאי נקט כהרמב"ם אבל יש נושא נוסף…

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל