תרומות – לחץ כאן

עד כמה יש לציין מקור

שאלה:

בס"ד
לכבוד הרב שלום רב,
מי שכותב איזה דבר ורוצה לציין את שיטות הראשונים/אחרונים וכד' ולישא וליתן בדבריהם אך הוא בעצמו לא ראה דבריהם בפנים אלא הוא למד בספרי האחרונים וראה במקומות מפוזרים בדבריהם שהזכירו לאותם ראשונים/אחרונים האם מותר לכתוב הדברים בסתם?
לדוגמא:שאלה שנשאלה מי שהניח על הפלאטה תבשיל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי במזיד מה דין האוכל?
תשובה:הרשב"א ועוד ראשונים ס"ל שאין בישול במאכל בין דורסאי והר"ן ועוד ס"ל שכל שלא נתבשל כו"צ הרי יש בו משום בישול אומנם הט"ז העיר שגם למ"ד שאין בישול במאכב"ד אינו מותר לכתחילה אלא איסורו מדרבנן אעפ"כ מדברי הב"י משמע דלא כדברי הט"ז .הפמ"ג כתב שבכל פלוגתא בדיעבד יש לסמוך על המתירים.עוד יש להוסיף דלדעת הגר"א הלכה כר' מאיר וכמ"ש התוס' וכן כתבו הסמ"ג והסמ"ק. ע"פ זה שפיר לאכול מאותו תבשיל.(סתם בשביל הדוג')
(את דעותיהם של הראשונים הנ"ל אפשר לדוג' למצוא בדברי הביה"ל או בדברי הגר"ע יוסף בהערותיו)

תשובה:

אפשר לכתוב כך. בהצלחה

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל