תרומות – לחץ כאן

ללוות מן הצדקה וצדקה שלא הגיעה ליעדה

שאלה:

שלום וברכה לכבוד הרב,
אבקש לשאול בבקשה בענין צדקה ומעשר: א. מטבעות כסף בסכום למשל של 50 שקלים שבלי נדר הוקצו למעשר או צדקה וברצוני להחליפן בשטר ואת המטבעות לקחת לשימושי כי נצרך לי כסף קטן כרגע או לחילופין יותר נוח בבנק הדואר לתת שטר כסף בכדי להעביר את הצדקה למוסד מאשר להתחיל למנות שם מטבעות. האם ישנה בעיה לעשות זאת מפאת שהמטבעות הוקצו לצדקה ומעשר והן הן דווקא ולא אחר?

ב. שאלה על מצב שנראה לי שברוך השם לא הוקרה לפני ומקווה שבעז"ה שלא יקרה, אבל אם למשל יש גוף צדקה ידוע ומוחזק בנאמנות ובכשרות ואחד המועסקים אצלם לגביי'ת כסף הצדקה סרח, וכסף שאחד התורמים נתן לו ידנית לא הגיע אל קופת הצדקה. האם התורם חיי'ב שוב לתת צדקה זו והאם על התורם מוטל להבא לבדוק ולחקור ?

בברכה,

תשובה:

שלום וברכה,

א. הפריש מעות לצדקה יכול להחליף את המעות במעות אחרות, ואפילו אם אמר מטבע זו לצדקה יכול ללוות מהצדקה ולפרוע במטבע אחרת.

ב. הפריש מעות לצדקה ונתנם ביד הגבאי צדקה והגבאי מעל בכספים, נותן הצדקה אינו חייב להפריש שוב צדקה. ומסתבר שהפסיד את מצוותו אבל אינו חייב לתת שוב לצדקה.

מקורות:

א. שו"ע יו"ד סימן רנט סעיף א.

ב. מעות של צדקה שנמצאים ביד שומר ונגנבו פטור השומר כמבואר בשו"ע חו"מ סימן שא סעיף ו. וראה בפת"ש בשם החו"י. וכמו כן אם הפריש מעות לצדקה והניח בביתו ונגנבו או שאבדו לא חייב לתת אחרים תחתיהם, וממילא ה"ה אם הגבאי מעל בצדקה שנחשב לאנוס ואינו חייב לפרוע אחרים תחתיהם.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל