תרומות – לחץ כאן

האם מותר לתת בשבע ברכות לאבל לברך

שאלה:

אבל בשנת האבלות שמשתתף בשמחת שבע ברכות האם מותר ליתן לו כוס לברך אחד מהשבע ברכות ואם כן האם מותר לו ליתן לברך ברכת המזון ומה הדין מתחת לחופה

תשובה:

שלום וברכה

באופנים שמותר לו להכנס ולאכול שם, מן הסתם מותר לו גם לברך, אינני מכיר הלכה שמונעת זאת, אבל צריך לדעת שבדרך כלל אסור לאבל להשתתף בשמחת נישואין או שבע ברכות, אלא אם כן מדובר בבנו, או במישהו מאוד קרוב שחסרונו יגרום צער לחתן והכלה, שאז התירו השתתפות על סמך דברי מהרשד"ם הידועים בענין זה, ובלבד שישמש שם כמלצר וכדומה.

יום טוב.

מקורות:

דברי השו"ת מהרשד"ם חלק יורה דעה סימן רב: וא"כ מ"ש באבל רבתי על כל המתים אסור לילך לבית המשתה עד לאחר ל' יום ולאביו ואמו כל י"ב חדש ואם היה חבורה לשם מצוה כגון קדוש החדש מותר מיד אפי' את"ל דהוי פי' כהרמב"ן והרשב"א והרא"ש ז"ל והנמשכים אחריהם דדוקא נקט מצוה זאת אבל הכניסה והאכילה לנשואין לא היינו דווקא לאנשים שאינם מבני החופה אבל האנשים שהם בני החופה נראה בעיני דפשיטא דשרי לכ"ע כ"ש דאיכא דס"ל שאפי' תוך ל' יום מותר לאכול בסעודת חתן וכלה אפי' כל איניש דעלמא וא"כ די לנו שנחמיר באיניש דעלמא כהרמב"ן והרא"ש ז"ל אבל באנשי החופה הקרובים אל החתן ואל הכלה מותרים די"ט שלהם הוא ואין להם להצטער וליתן צער לחתן כ"נ בעיני ומשיא יתום או יתומה איצטריך להראב"ד ז"ל לתת טעם להתיר מפני שאם לא יאכל שם יתבטל המעשה מפני שהוא איש נכרי ואינה קרוב לא לחתן ולא לכלה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל