לתרומות לחץ כאן

ותן טל ומטר בן חו"ל בארץ ישראל

שאלה:

אני תייר מחו"ל שבא לבקר בשבוע שעבר בארץ ושכחתי לגמרי שבארץ כבר אומרים ותן טל ומטר והיום נזכרתי בכך אז השאלה שלי היא האם אני אומר ותן ברכה כמו בחו"ל או ותן טל ומטר כמו בארץ? יש לציין שאני מתכנן לחזור ב 3 בדצמבר לחו"ל
בברכה

תשובה:

שלום וברכה

במשנה ברורה בסי' קיז ס"ק ה הביא בזה מחלוקת רבתי בין הפוסקים: דעת הפרי חדש והפרי מגדים, שאם דעתו לחזור בתוך שנה למקומו, שואל כמנהג בני מקומו ולא כמנהג בני ארץ ישראל, וכן הסכים הברכי יוסף, ואילו מהבאר היטב שם הביא שתמיד מתפללים כמנהג המקום בו נמצאים עתה. ולהלכה: רבים כתבו, שבן חו"ל בארץ ישראל [ולא להיפך!] שואל כבני ארץ ישראל, ראה שו"ת בצל החכמה ח"א סי' סב, בירור הלכה סי' קיז, וראה שו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' נה שאם חוזר לחו"ל לפני סיום התקופה, כמו במקרה שלך, ישאל בשומע תפילה. ונראה שזו פשרה נכונה ונאה בענין זה.

מקורות:

משנה ברורה סימן קיז ס"ק ה

(ה) ובא"י וכו' – לפי ששם צריך לגשמים לפי שגבוה הוא מכל הארצות משא"כ בגולה ואנו בכל חו"ל בתר בני גולה דבבל אזלינן. בן א"י בחו"ל או להיפך אם דעתו בתוך שנה לחזור שואל כמקומו ואם דעתו אחר שנה שואל כמקום שהוא שם אף על פי שיש לו אשה ובנים בביתו כ"כ הפר"ח והביאו הפמ"ג ובספר ברכי יוסף הסכים בשם כמה גדולים לדעת מהר"ז גוטה ומהר"י מולכו דכל אחד ישאל כבני העיר הנמצא בה ודלא כהפר"ח עי"ש ולכאורה מדברי הבה"ט משמע דהם מיירי דוקא באין דעתו לחזור וצריך לעיין בתשובת דבר שמואל ובס' יד אהרון כי שם מקורם:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל