תרומות – לחץ כאן

לכתוב ברכת אשר יצר בקלף

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א,

האם יש בעיה לכתוב ברכת אשר יצר בכלף בלי שמות קדושים, כיון שמדובר בשם רבנים גדולים שמי שאומר ברכה זו מן נייר ולא בעל פה סגולה לחיים בלי בעיה של בריאות ולא יצטרך לטיפול הרופאים לכל חייו. ואם תאמר מה בעיה בכך אדרבה משובח, אלא החשש אם צריך טבילה וכוונה מיחוד לכתוב זה שאם לא יכתוב יכול לא להיות טוב להכותב?

קשה לטבול עכשיו מפני קורונה ואני מחפד משום שזה מקום שכמעט אי אפשר ללבוש מסיכה ואני לא מכיר מקווה שאוכל להיות לבד שם שיש תור וכזה, ובעת פנדמיה אני עדיף לא ללכת.

אפשר להדפיס אבל חשבתי שזה יתן יותר כח וכוונה כשאברך.

תודה ברכה והצלחה

תשובה:

אפשר לכתוב גם בלי טבילה, תצליח מאוד.

מקורות:

במושב זקנים לבעלי התוספות (שמות פל"ט פס' ל) בשם החסיד, אדם שכותב אזכרות בסת"ם, צ"ל אחר מקוה [כצ"ל] טהרה, ע"כ. ואת"ל כוונתו לטבילה אחת המועילה לכתיבה בכללות שיש בה גם אזכרות, הנה כתב מפורשות בספר האשכול (אלבק, הל' ס"ת סא ע"ב) ושמיע לן דהאידנא איכא הרבה מן הסופרים דאין כותבין בו השמות, אלא מניחין חלק במקום השמות, וכשמסיימין ספר תורה כולו, מטהרין עצמן וכותבין כל השמות כולן. ולכן לכתחילה ראוי לסופר סת"ם להקפיד על טבילת עזרא [כלומר, טבילה לאחר שמקיים יחסים עם אשתו] קודם הכתיבה, ואף יש לכך מקור בדברי הראשונים, וכפי שכתבו בדעת זקנים לבעלי התוס' פ' פקודי, וכן הובא בס' ערוך השולחן סי' לב סעי' מב ובקסת הסופר סי' יא סעי' יח. וכ"כ החיד"א בס' לדוד אמת "נאה לסופר טבילה תמידית". יש  סופרים שנוהגים להשאיר את מקום השמות ריק, ובזמן מסויים לטבול ולהשלים את החסר [כמובן, ענין זה לא שייך בכתיבת תפילין מזוזות שיש לכותבן כסדרן]. אולם, הטבילה אינה חיוב גמור, ואין ספק שתפילין שנכתבו על ידי סופר שלא טבל כשרים לכתחילה למצוה זו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל