תרומות – לחץ כאן

שכחו להסיר עגילים מאוזני נפטרת

שאלה:

לכבוד רבנים,
מה לעשות כאשר חברה קדישה שכחו להסיר עגילים מאוזני נפטרת – כמה זה קריטי? אני מניח שאין לפתוח את הקבר ולהיסר (לנפטרת היה חשש מחלת קורונה)?

תשובה:

ודאי אין לפתוח את הקבר בשביל זה, מדובר במנהג בעלמא להסיר ממנה הכל.

בשורות טובות ומן השמים תנוחמו!

מקורות:

הדין נתפרש בשו"ע (יו"ד שס"ג) 'אסור לפתוח הקבר אחר שנסתם הגולל, אפילו אם עוררים היורשים לפתחו כדי לבדוק אם הביא שתי שערות'. ובטעם הדבר כתב הלבוש שם ס"ז דהוא משום הדין שכ' בס"א,וז"ל בס"א: אין מפנין לא את המת ולא את העצמות לא מקבר מכובד לקבר מכובד ולא מקבר בזוי לקבר בזוי ולא מבזוי למכובד, ואין צריך לומר ממכובד לבזוי, והטעם לפי שהבלבול קשה למתים מפני שמתייראין מיום הדין, וזכר לדבר ישנתי אז ינוח לי [איוב ג, יג], ובשמואל [א כז, טו] הוא אומר למה הרגזתני לעלות. ובתוך שלו אפילו ממכובד לבזוי מותר, שערב לאדם שיהא נוח אצל אבותיו וזהו כבודו, וכן כדי לקברו בארץ ישראל מותר, דנוח לו לקבר בארץ ישראל משום כפרתו, כי הקבור בארץ ישראל עונותיו נמחלין. ויש נוהגין לתת מעפר ארץ ישראל בקבר, וסמכוהו אקרא דכתיב [תהלים קב, טו] ואת עפרה יחוננו. ואם מתחלה נתנוהו שם על מנת לפנות מותר בכל ענין, ואם אינו משתמר בזה הקבר שיש לחוש שמא יוציאוהו גוים או שיכנסו מים לקבר, מצוה לפנותו מפני צער ובזיון המתים.

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל