מתקן מנא בדבר הנעשה ביד ולא בכלי

שאלה:

בס"ד
שלום הרב
האם יש איסור מתקן מנא בדבר שדרכו להיעשות ביד? מצד אחד מצינו במג"א בסי' תקיד ס"ק כ שלא אך מאידך גבי טבילת כלים מצאנו שיש איסור מתקן מנא, ואף גבי תרומות ומעשרות אוסר התרומת הדשן מדין מתקן מנא, והובא להלכה במג"א סי' שכ"ג ס"ק י"ד.
אשמח לתשובת הרב ואין שמחה כהתרת הספיקות

תשובה:

שלום וברכה

נראה שיסוד החילוק בין הדוגמאות שהזכרת הוא כך: מתקן מנא זו רק פעולה חשובה, ופעולה חשובה יכולה להחשב באחד משני אופנים – 1. כאשר אני משנה משהו במהות הדבר, מהיתר לאיסור, כמו בטבילת כלים או תרומות ומעשרות. 2. כאשר זה נעשה באופן בעל חשיבות, כמו פעולה הנעשית דוקא בכלי, ולא במשהו הנעשה כלאחר יד בידו.

הצטרף לדיון

6 תגובות

  1. לא מדוייק, הם אמנם לא משתנים מאיסור להיתר אבל הם נעשים ראויים לשימוש! זה שונה לגמרי ממחיטת נר שזה רק מיפה את אורו. לכן נראה דוקא לאסור, זו פעולה שיש בה חשיבות מבחינת מהות הדבר.

  2. לפי דברי הרב, הטעם להיתר בפתילה הוא מפני שזה לא תיקון אלא רק פעולה כלאחר יד, וזה מותר אף במלאכה של תיקון מנא גמור, אך אין ההיתר משום שדרכו להיעשות ביד, ומה כתבו הב"י והמג"א?

  3. מה שכתבתי "כלאחר יד" לא התכוונתי לדין שינוי… כוונתי היתה שהפעולה אינה חשובה ולא משנה במהות הפתילה, ולכן, ככל שהיא נעשית ביד אין בה ממש.

  4. אך לפי דברי הרב איך ניתן להבין את דברי הגמרא במסכת שבת דף עה: האי מאן דשקיל אקופי מגלימי חייב משום מכה בפטיש, וברמב"ם (שבת פ"י הלכה ח') נפסק שאף ביד, ואף שבשו"ע לא כתב כך, בבית יוסף רואים שלא כך היה גרסתו ברמב"ם, וא"כ לא מוכח שהוא לא סובר כרמב"ם, יש לחלק בזה בין מכה בפטיש למתקן מנא?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל