תרומות – לחץ כאן

עברית נקיה לתלמידי חכמים

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א,

רציתי לקבל חוות דעת מכבוד הרב על ענין עברית/לשון הקודש. ואסביר להרב הדבר שאני מבקש חוות דעת.

מדוע אנו שבני תורה, יהודים חרדים לא מדברים הלשון יותר נכון ומשנים בלימוד לילדים כדי לדבר באופן הכי טובה וקרובה למה דהשם אוהב שכך הוא שימש בתורתו וכגון פשוט למה אני מתכוון בתורה ונ"ך כתוב אתן או הן "תאמרנה" ולא כמו שאנו אומרים בעברית יום יום אתן תדברו וגבי הן שאומרים ידברו כמו אומרים לסכרים הם ידברו?

דברים כאלה.
יודע אני שבהתחלה לשנות שישמע קצת מוזר אולי לאנשים שכבר הורגלו לומר אתן תדברו לומר תבררנה, אבל אם זה יותר נכון מדוע לא לומר כמו שה' לימד? הרי גם הוא היה יכול לומר תדברו וממה שלא אמר אז נוכל ללמוד מה הנכון בעיניו.

גם כאשר מסתכלים באופן לדבר עם אנשים אף כשצריך לדבר קשה ראה איך הוא דיבר עם קין, והרי הוא היה רוצח ראשון ואף שענה לה' בחוצפה לא השיב לו ה' באופן קשה. ודאי הכל צריך פרשנות להבין ענין לענינו אבל מ"מ לומדים דרך ארץ עצום מן בורא העולם.

וגם ביקורת שיש לאנשים שאינם רוצים לדבר עברית שבימינו, הרי בנין פעל כגון "כותב" הוא אותו דבר שדיברו לפני אלפי שנים מאז ברית עולם, ואני יודע שזה לא הענין ביקורת יחיד אמרים שעברית בימנו לא לשון הקודש, יש עוד ענין שנדברר. מ"מ אם יש מילים חדשים מוזרים או שממש לא ישמע מפי בן תורה אז אל תדבר אותם הרי גם בידיש או שאר שפות אומות העולם מלאים מילים שאוי ואוי!

והרי לסיכום הגענו לנקודה לגבי קדושת השפה:

א- אותיות העבריות בעצמם, מהם ה' ברא את העולם.

ב- מילים הלשון הקודש, שאין שום שפה בעולם ששווה אף שאנשים נותנים פרשנות למילה כאן ושם בשפה אחר לא דומה. כגון ראה מילה בראשית כמה פירושים, ובכמה מקומות גמטריות היוצאות מן כל מלה ומלה בתורה ומסר עצום שסתום שיוצא שאין כזה לא ביידיש ולא בשפה אחר.
ובזה הגענו לנקודה חשובה שיש במשמעות לשון הקודש:

אחד- כאשר מישהו מדבר בלשון הקודש יוצא דבר כפשוטו מלא משמעות נבתר בבת אחת- ובזה יש לחלק:

א- דיבור על ידי נבואה- שהנביא מקבל מן ה' מסר ודרכו להביא המסר בשפת בני אדם בין בדיבור ישר כגון " ואהבת את ה' אלקך בכל לבבך וכו' ובין משלים ודברים יותר נסתרים.

ב- ע"י רוח הקודש- אדם קדוש בכל תהליך קדושה מתקדם מאוד בלימוד תורה דרך ארץ ומדות טובות אחרי שנים של לימוד נעשה ידיד ה' ובעל השפות ובסודות ויודע להשתמש בשפה באופן קדודה ביותר כגון רבי כקיבץ ברייתות וכתב המשנה, בפר יצירה וכו' אנשים שהיו יכולים לצור גולם ולחי מתים.

ג- קדושת הלשון על ידי משמשיה- אדם בן תורה ירא שמים שמדבר בדיקדוק וקדושה בוחר מילים יפים ונימוסו נעים לכל אדם בזה יש קדושה שרוב קדושת חוץ מעצמה שבלשון הקודש גם יש בה דעת משמשיה.

ובזה אדם יכול "לקדש" כביכול אפילו שפות האומות העולם כשמדבר אנגית יפה ונקי צרפתי רוסיתי וכו'. שעצם יצירת שפות אלו באו מן חטא בדור הפלגה, ולא מבחירת דל קדושה יתירה לבנות שפה נוספת, לצערנו.

ושמעתי שאמר לי ידיד בשם חתם סופר שיידיש שפה ליהודי בגלות וכן היה לדינו וכן ארמית. ובשביל זה לא מדברים לשון הקודש בחו"ל לפי דעה זו.

אבל קשה לי, שהרי יש מדרד מפורש שיהודי נגאלו מן מצריים שאינם שנו את לשונם לבושם ושמותם!! וזה מקור עתיק ביותר, ואנו עדיין בגלות ורב הציבור בחו"ל אינם מדברים עברית ואני לא יודע ישיבה בחו"ל שמדברים בעברית או שרוב שיעורי בעברית אם יש שיעור בעברית.

גם הרמב"ם שראשון הוא כתב שחוץ מן העברית יש קצת קדושה בארמית וערבית שדומות קצת לעברית שלשון משובש, אבל ההגדשה שלו מפני שדומות כגון שמים שמאי, מה מאי וכו'.

ובזה נראה ששאר השפות אף שיידיש ולדינו יש יותר קדושה מן גרמנית נקי או בפרדית נקי שהם הבסיס שבנו שפות אלו ליהודים בגולה ונחשבות דםות יהודיות שהגוים במקומות אלו לא דיברו אותם, מ"מ אין השוואה להעברית פשוטה שבימינו שקרוב ממש ללשון הקודש ובזה ביארנו למעלה עניני קדושה שהופך העברית מן שפה יום יום עם קדושה פחותה ללשון הקודש עם קדושה עליונה.

לכן יש לעשות סיכום ענינים שנשמח לקבל ביאור:
א. מדוע לא "לתקן" העברית אצלנו בני תורה לעלות ליותר קדושה ונלמד תלמידים אופן יותר נכומה אף לדיבור יום יום.

ב. ואם המדרש אומר שג' דברים גרמו להגאל מן מצרים וגם זה יוסוד לגלויות הרי ב' מהם אנו ב"ה כבר מקיימים שהם הלבוש יהודי בן תורה משונה מאוד מן גוים, שמות גם הם שמות יהודיים אף שיש בהם שמות ביידיש, ולע"ד הקצרה יותר טוב לתת שם בעברית. ורק הענין דל שפה עוד לא קיים. שגם היידיש לא כולם מדברים בחו"ל וזאת אף ששפה יהודית יסודה מרוב בא מן גרמנית עתיק ויש מילים קצת בעברית. אבל אנו גם ידועים כעם "העברים" ושום גוי לא מדבר עברית וכך כתוב בתורה נ"ך וכך פירשו הספרים תלמודים וכו'.

ודאי יש לומר היסוד הכי חשוב לגאולה שהיא התשובה על עבירות ולימטד התורה, וזה רק בא לתופבת לקיים דברי המדרש.

ברכה הצלחה ושלום כנפשך

תשובה:

שלום וברכה

אני תמיד שמח ומתרגש מהרצון שלך לחזק ולהתחזק, זה נפלא. ודאי נכון לדבר בשפה נקייה ומדוקדקת, ואני אגב מכיר בארץ ישראל הרבה אנשים המקפידים על כך, כבודו נמצא בארץ העמים, שם מי שמדבר בערך זה כבר דבר גדול, אבל בארץ ישראל יש הרבה שמדברים בדקדוק השפה.

לעצם הענין בודאי ידוע לך שהיתה מחלוקת גדולה בין חכמי ישראל לגבי אופן ההתייחסות לשפה העברית, רבים לא ממש שמחו על כך שהיא נעשית שפה של חול ומשמשת לדברים נמוכים, והיתה מלחמה גדולה. אנחנו מדברים היום עברית, כי כמו שאמר אז החזון איש זצ"ל שלא לוחמים מלמה שכבר נוצחת בה… כלומר אחרי שהעברית כבשה את המדינה אין לנו מה להלחם בה, מדברים עברית וממשיכים למלחמה הבאה… למעשה יצא מזה דבר עצום בדורינו החלוש, הידיעה הטובה בעברית מאוד מסייעת בהבנת הלימוד. רואים בחוש שאדם שאינו בקי בעברית מתקשה מאוד בלימוד חומש משנה גמרא וכו', כי הוא חייב להשקיע המון רק בתירגום המילים הפשוטות. כך שהכל השגחה פרטית ב"ה.

ברכה והצלחה ויום נעים.

Join the Conversation

3 Comments

 1. אני גם גר בחו"ל. צר לי לראות סביבי הרבה אנשים שלא יכולים לפתוח ספר וללמוד כיון שארטסקול עוד לא תרגם…

  לעצם הענין אין כל חדש תחת השמש. נחמיה כבר התאונן על כך תוך כדי שהוא התאונן על נישואי-תערובת (פרק יג פסוק כג) "גם בימים ההם ראיתי את היהודים השיבו נשים אשדודיות עמוניות מואביות" הוא מוסיף בפסוק כד ואומר "ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית"

 2. שלום לכבוד הרב שליט"א,

  שמחתי מאוד בתשובתכם.

  וגבי הענין לחזק ולהתחזק, לו כולם היו קוראים ביותר תדירות את האגדות ומדרשים, אוי לנו איזו מדרגה גדולה שכבר היינו בעבר. אני חולם כל יום כשאני ער ואצ"ל כשישן להגיע למדרגה זו שוב, לא רק אני אלא כל העם שוב פעם ולהישאר שם ללא ירידה חלילה.

  מי שלומד ומתבונן במה חז"ל מתארים גדולה שעם ישראל היו וכמה אנשים בעלי אמונה כח וחכמה הרי ברור שזה קיום מלא על כל שבח שה' אמר לנו להיות אור לעמים, להאיר להעולם דרך הרוחניות ומעולם לא היה מגיעים לאיפה נמצאים עתה.

  אין יאוש, נגיע שוב, אני הקטן ואתם הגדולים, עבודתכם היא העבודה אמיתית. תמשיכו לענות תשובות ולהשפיע לאנשים לעלות בתורה עוד ועוד… בעזרת השם יתברך!

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל