חיושי ביאור פרשת לך לך- מדוע שרי פרעה לא נגעו בשרה?

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א,

בפרשת השבוע שעבר פרשת לך לך, כתוב:

בראשית יב

וַיְהִי, כְּבוֹא אַבְרָם מִצְרָיְמָה; וַיִּרְאוּ הַמִּצְרִים אֶת-הָאִשָּׁה, כִּי-יָפָה הִוא מְאֹד. טו וַיִּרְאוּ אֹתָהּ שָׂרֵי פַרְעֹה, וַיְהַלְלוּ אֹתָהּ אֶל-פַּרְעֹה; וַתֻּקַּח הָאִשָּׁה, בֵּית פַּרְעֹה.

ופירש"י – ויהללו אותה אל פרעה: וז"ל הללוה ביניהם, לומר הגונה זו למלך- עכ"ל.

והשאלה העולה אצלינו היא, אם כן שיפה היא (כתיב הוא) מאוד, מדוע לא לקחו לעצמם?

דהיינו אם כולם שם כמו שפירש"י בפסוק י"א שהם מכוערים שלא הורגלו באשה אשה ואחיהם של כושים ורשעים מדוע לתת לפרעה ולא לקחת להשוטר העיר שראתה קודם אחרי שהיא אחות אברם ולהם היתה "פנויה", הם רשעים מניין לעשות טובה למלכם?

בזה תירץ דעת זקנים מפני פחד המלך אם יצעקו עליו וכו' עיין שם. אולם ברמב"ן כתב שמפני היופי הגדול ידעו כי המלך יחפוץ בה מאוד, ויהללו אותה ביניהם לומר ראויה למלך וכו'.

ומי זה התעורר עוד שאלה מניין להם לדעת שהמלך יחפוץ בה מאוד ומפני זה יראו לנפשם מנגוע בה ?

ובזה נוכל לתרץ שבמסכת ע"ז דף כב. ברישא של המשנה שדנה שאין מעמידין בהמה בפונדקאות של עכו"ם מפני שחשודים על הרביעה שבדיון דברי המשנה בדף הבא כב: בקושיא שם וז"ל אלא הא דתניא לוקחין בהמה מרועה שליהן , והקשה הגמרא וליחוש דלמא רבעה לה רועה דליהן. ותירץ הגמרא מתיירא משום הפסד שכר.

ושוב הקשה הגמרא אלא הא דתניא אין מוסרין בהמה לרועה שלהן, לימא רועה שלהן מתיירא משום הפסד שכרו.

ומתרצת הגמרא אינהו דידעי בהדדי מרתתי, אנן דלא ידעינן בהו לא מרתתי. אמר רבה היינו דאמרי אינשי מכתבא גללא בזע, רגלא בחבריה ידע.

ופירש"י אינהו דידעי בהדדי- חד בחבריה דאורחיה למירבעה.

מירתת- רועה מיניה דאי מיעקרא מרגיש עכו"ם וקא תבע ליה מיניה.

לפיכך מוכח בגמרא זו שעכו"ם שדרכם ברביעה מכיר בחבירו שגם כן בדרך זו ומפחד ממנו ולא יגע בבהמה ולפיכך מותר לקנות מן הרועה בהמה שבעל בהמה עכו"ם כפירש רש"י. אולם למסור בהמתינו אצלם לא לא כי אין אנו מכירים בגברים אלו דלא דרכינו והוא לא יפחד והבעל יהודי לא ירגיש דהוא גרם נזק בבהמה.

ומיסוד זה למדנו שרשע מכיר החבירו ומפחד ממנו, לכן השוטרים אף שראו ששרה יפה ביותר לא נגו בה כדפירש הרמב"ן ויהללו אותה בין עצמם כפירש"י והתרגום, וידע שאם יגעו בה המלך ירצה אותה מאוד ויקח מהם ולכן פחדו לנפשם.

ובזה מתורץ מניין ידעו שפרעה ירצה אותה כי " רגלא ביבריה ידע" כדאמר רבה.

וגם בזה ברור ביותר שלא היה שום צד כבוד המלך וידידות הדדי כלפי המלך שמביא אותם לשבות יצרם מפני רצונו, אלא רשעים אלו עשו כנגד יצרם וגם אם לא יכולים לנגוע חמדו לקבל ממון על מציאה זו. וכפי מה שידוע שרשעים הכל עושים לעצמם אף שנראה שעושים טובה כל שהיא.

רציתי לקבל חוות דעת של חברים תלמיד חכמים גדולים מבית מדרש מכובד הזה.

אשמח לקבל תשובה.

שבוע טוב ומבורך,
ברכה הצלחה ושלום כנפשך

תשובה:

נאים הדברים מאוד מאוד! עשה לך מנהג לכתוב לעצמך כל שבוע דבר תורה יפה כזה ובמשך הזמן יתקבץ לך לספר.

בהצלחה 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל