מתנות לאביונים – לחץ כאן

בוררות בנדל"ן

שאלה:

שאלה לכבוד הרב שליט"א,

גבי בוררות בנדל"ן בארצות הברית, שאם יש טענות בין צדדים מנסים למצוא פשרה, ואם לא עבודתם נגמר ואז הצדדים ילכו לערכאות . אבל לא נתברר לי אם במשרד זה כאשר מנסים לעשות בוררות ולא מצליח אם סתם אומרים לצדדים חברי עד כאן ניסנו עכשיו אין מה לעשות הרי אתם חושפים למצוא ערכאות או אם פונים אוטומטי לערכאות כחלק התהליך.

נראה שאם רק יש סילוק הבוררים כשאין מסקנה שזה מותר אולם אם בסילוק פותחים תיק בערכאות נראה שאסור.

אשמח לקבל בירור מכבודיכם.

ברכה הצלחה ושלום

תשובה:

שלום וברכה,

בכל בוררות הבוררים חייבים לפסוק דין, ולא הולכים לפשרה שלא בהסכמת הצדדים, אלא אם כן יש סיבה מיוחדת. יש שמחתימים שהם שומרים לעצמם את האפשרות לעשות פשרה ללא הסכמת הצדדים, הדבר נצרך שאם יש בית דין רואים שיותר ראוי לפשר אז הם כופים את הפשרה. אך לרוב זה לא מתנהל כך. אחרי שהצדדים חתמו על בוררות אין סיבה שישלחו לערכאות, אא"כ אחד הצדדים לא מבצע את הפס"ד, שאז מתירים לפנות להוצל"פ. אבל לא משאירים תיק פתוח ושולחים לערכאות.

בהצלחה.

מקורות:

האיסור לדון בפני ערכאות בשולחן ערוך [חושן משפט הלכות דיינים סימן כו סעיף א] כתב: אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם (פי' מושב קבוע לשריהם לדון בו), אפילו בדין שדנים בדיני ישראל, ואפילו נתרצו ב' בעלי דינים לדון בפניהם, אסור. וכל הבא לידון בפניהם, הרי זה רשע, וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת מרע"ה. הגה: ויש ביד בית דין לנדותו ולהחרימו עד שיסלק יד העובדי כוכבים מעל חבירו (מהרי"ק שורש קנ"ד). וכן היו מחרימין המחזיק ביד ההולך לפני עובדי כוכבים (ריב"ש סי' ק"ב). ואפילו אינו דן לפני עובדי כוכבים, רק שכופהו על ידי עובדי כוכבים שיעמוד עמו לדין ישראל, ראוי למתחו על העמוד (מרדכי פ' הגוזל קמא). וע"ל סימן שפ"ח. מי שהלך בערכאות של עובדי כוכבים ונתחייב בדיניהם, ואחר כך חזר ותבעו לפני דייני ישראל, יש אומרים שאין נזקקין לו (מהרי"ק שורש קפ"ח /קפ"ז/); ויש אומרים דנזקקין לו (מרדכי בפ' הגוזל בתרא), אם לא שגרם הפסד לבעל דינו לפני עובדי כוכבים (מהר"מ מירזברק).  והסברא ראשונה נראה לי עיקר.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל