לתרומות לחץ כאן

מדידת חום ליהודי בשבת לצורך תפילה במנין

שאלה:

שלום.

האם מותר ליהודי להסכים לכך שהגוי ימדוד את חומו על ידי מכשיר חשמלי בשבת אם רק כך נותנים לו להכנס לבית כנסת?

תשובה:

לכאורה מדידת החום גם במדחום דיגיטלי זה רק מלאכה דרבנן, והתירו שבות דשבות לצורך מצוה, לכן הגם שאני מפקפק מאוד בהחלטת גבאי בית הכנסת כך לעשות, אבל אדם שאין לו ברירה ובלי זה אינו יכול להתפלל במנין יש להקל לו לעשות זאת.

מקורות:

באופן כללי בענין זה של אמירה לגוי לצורך מצוה דרבים באמת יש התלבטות גדולה, שכן בשו”ת נודע ביהודה מהדו”ק סי’ לג עורר שיש למחות במנהג שנהגו במקצת קהילות שהגוי מדליק נרות לפני תפילת נעילה בבית הכנסת, ואין להתיר במקום מצוה אלא שבות דשבות ולא אמירה לגוי במלאכה דאורייתא. והקשו הפוסקים, שאם כן מדוע התיר המשנה ברורה בסי’ רעו ס”ק כה לתקן את העירוב על ידי גוי. ותירצו, ששם יש חשש מכשול לרבים שלא ידעו שהעירוב קרוע אבל באופן אחר – אסור. אמנם בשו”ת אגרות משה ח”ג סי’ מב התיר אמירה לגוי לצורך תפילה בציבור וקריאת התורה גם במלאכה דאורייתא, וראה קובץ תשובות ח”א סי’ לב הביא שיש שנהגו להקל בזה, אלא שראוי לגדור עצמנו בכך, מחמת הפירצה הגדולה שיש בענין אמירה לגוי בזמנינו שחושבים שהכל מותר…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל