לתרומות לחץ כאן

בן נח שממליץ לשלם במזומן

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א,

בן נח מכונאי תיקן האוטו ואמר מחיר הוא א' אבל אם תשלם במזומן לא צריך לשלם מס ויהיה המחיר א' מינוס 50 דולר.

והענין כאן שהוא ממליץ לשלם לו במזומן שיותר זול ואז לא צריכים לשלם מס למדינה, שכנראה הוא לא יאמר מאומה על שירות ולהכניס בכיסו.

ולא יש בזה לפני עור אם יעשה כדבריו? שהרי עוזר אותו לגזול המדינה, וגם על יהודי יש בעיה בעסק כזה.

אשמח לקבל חוות דעת

ברכה הצלחה ושלום כנפשך

תשובה:

שלום וברכה,

אין איסור לשלם מחיר מזומן לגוי, למרות שהגוי ימנע מתשלום מיסים לעירייה. מאחר ונפסק בשו"ע סימן שסט שאי תשלום מיסים נחשב להפקעת הלוואתו ומותרת. והיות לישראל עצמו מותר להפקיע את החוב, מותר לו גם לגרום שהגוי מפקיע.

בהצלחה.

מקורות:

 

שו"ע חחו"מ סימן שסט סעיף ו. וז"ל:  בד"א שהמוכס כלסטים בזמן שהמוכס עכו"ם או מוכס העומד מאליו או מוכס העומד מחמת המלך ואין לו קצבה אלא לוקח מה שירצה אבל מוכס שפסקו המלך ליטול דבר קצוב (ואפילו צוה שישראל יתן יותר מעכו"ם מ"מ מקרי דבר קצוב לכל איש) (מהרי"ק שורש קצ"ה) והעמיד מוכס ישראל לגבותו למלך ונודע שאדם זה נאמן ואינו מוסיף כלום על מה שגזר המלך אינו בחזקת גזלן משום דדינא דמלכותא דינא ולא עוד אלא שהמבריח ממכס זה עובר (על לא תגזול) מפני שהוא גוזל מנת המלך בין שהיה מלך ישראל בין שהיה מלך עכו"ם וכן אם ישראל קנה המכס מהמלך המבריח עצמו הרי זה גוזל ישראל שקנאו (וי"א דאפילו ידוע דהישראל לוקח יותר מן הקצבה מ"מ אסור להבריח ממנו דבר הקצוב דהוי כגוזל מן הגזלן דאסור) (ב"י) אבל אם קנאו עכו"ם מותר משום דהוי כהפקעת הלוואתו דשרי במקום דליכא חלול השם: הגה: וי"א דאפילו המוכס ישראל אם לא קנאו לעצמו רק גובה למלך אע"ג דאסור להבריח מכח דינא דמלכותא מ"מ אם אדם מבריח אין למוכס לכוף אותו ליתן דהוי כהפקעת הלוואתו דשרי מיהו אם יש בזה משום יראת המלך ודאי יכול לכוף אותו (ר"ן פ"ד דנדרים):

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל